Stäng meddelande

APL, arbetsplatsförlagt lärande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i några av kurserna i vård- och omsorgsutbildningen.

På vårdbiträdesnivån ingår en APL på 5 veckor i kurserna Omvårdnad 1 och Social Omsorg 1.

På undersköterskenivån ingår APL på 4 eller 5 veckor i Vård- och omsorgsspecialisering där du kan specialisera dig inom olika inriktningar.

APL sker på heltid, 37 timmar/vecka och du följer din handledares arbetstidsschema. Vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta både dag, kväll och helg. Vi rekommenderar att du är tjänstledig från ditt ordinarie arbete under dina APL-perioder.

Har du behov av särskilda anpassningar under din APL ska du kontakta APL-samordnare i god tid innan du ska göra din APL.

Innan du går ut på APL ska du ha tagit del av information gällande APL. Du kan antingen vara med under kursstartsveckan eller invänta en inbjudan till passet inför din APL.

Klädsel under APL-perioden

Under APL-perioden är du skyldig att följa de föreskrifter och regler som finns på din APL-plats. Inom Vård- och omsorg innebär det bl.a. att du ska arbeta utifrån basala hygienrutiner. Här finns mer information om hygienrutiner och arbetskläder.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid APL på region Västerbotten gäller följande:

Kläduthämtning finns på ett flertal ställen på NUS (Norrlands Universitetssjukhus) i kulvertplan.

Du låser upp klädskåpen genom att lägga kortet mot skåpet, därefter öppnar du upp dörren och plockar ut dina kläder.

Klädplaggen är ”chippade” så direkt när du plockar ut dem från skåpen registreras det som uttagna. Du kan max ta ut 5 plagg/tillfälle. Se till att återlämna kläder varje dag.


Återlämning av klädesplagg gör du i ”luckan för smutsiga kläder” som finns placerade i anslutning till klädskåpen. Se till att du har tömt alla fickor innan du återlämnar kläderna.


Omklädningsrum med omklädningsskåp finns i kulvertplan vid målpunkt F, rum 1, med en avdelning för kvinnor och en för män. För att komma in i rummet använder du ditt nyckelkort och medföljande kod.

Graviditet och APL

Text

Om du under din APL-period kommer att passera graviditetsvecka 20 måste du höra av dig till skolans studie- och yrkesvägledare.


Detta så att vi kan få göra en riskbedömning för arbetet på din APL-plats.

Försäkring under APL

Text

Du är försäkrad under din APL. Om du skadar dig på, eller på väg till eller ifrån din APL-plats ska du anmäla detta till din kontaktlärare och till din APL-plats. Vid händelse av ”stickskada” så har APL-platsen/ verksamheten riktlinjer som ska följas. (Använd gärna hjälm om du cyklar).

Information om vaccinering

Text

När du ska läsa kurser där APL ingår, rekommenderas att du i god tid ser över ditt vaccinationsskydd för Hepatit B Länk till annan webbplats. och MPR= Mässling, påssjuka och Röda hund Länk till annan webbplats..


Skolan står inte för dessa kostnader.

Handeksem och andra hudförändringar

Text

Har du eksem, psoriasis eller andra kroniska hudförändringar bör du kontakta läkare på din hälsocentral för bedömning om arbete inom Vård- och omsorg är lämpligt för dig.

Riktlinjer gällande multiresistenta baktier vid APL

Text

Om du är bärare av multiresistenta bakterier måste du kontakta vårdhygien. De ger information om du får göra APL eller om du har särskilda restriktioner under APL.


Särskilda regler finns, bland annat om du 

- Under de senaste 6 månaderna har arbetat vid en vårdenhet med påvisade MRSA-utbrott.  

- Har nära kontakt med MRSA-bärare, ex i den egna familjen

- Under de senaste 6 månaderna har vårdats eller arbetat vid en vårdinrättning utanför Norden. 


LÄS MER HÄR:  Screening av multiresistenta bakterier för personal Länk till annan webbplats.

Hälsodeklaration måste du i god tid innan din APL börjar fylla i. Beroende på var du ska göra din APL finns det olika hälsodeklarationer. Nedan finns hälsodeklarationerna bifogade.


Hälsodeklaration för elever som ska göra APL inom Umeå kommun , 27.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Hälsodeklaration för elever som ska göra APL inom Region Västerbotten , 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För APL inom Umeå Kommun

Du kommer att få en ID-bricka av skolan som hämtas i receptionen.

 

Du får ett mejl när den är redo att hämtas.


För APL inom Region Västerbotten

Här beställer du en tid för fotografering till ID-kort Länk till annan webbplats.


Instruktioner om hur du hittar till ID-foto Länk till annan webbplats. där du ska fotografera dig för ditt ID-kort


För att hinna få kortet i tid måste du boka en tid senast en vecka innan din APL börjar. Detta kort får du med dig hem direkt från fotograferingen.


Kortet ska lämnas tillbaka till ID-foto efter avslutad APL. Ej återlämnat kort debiteras med en avgift på 200kr.

Om du blir sjuk
Meddela din APL-plats innan ditt arbetspass ska börja, mejla din kontaktlärare och anmäl att du är sjuk till Försäkringskassan.


Vid vård av barn
Meddela din frånvaro till arbetsplatsen innan ditt arbetspass ska börja och mejla din
kontaktlärare. Har du stöd av CSN ska du anmäla vård av barn till CSN. Om inte så anmäl vård av barn till Försäkringskassan som vanligt.


Efter 14 dagars sjukfrånvaro krävs läkarintyg som skickas till kurator på skolan och till Försäkringskassan (FK). Du har sedan ett ärende på ”mina sidor” på FK att fylla i.

 • Om du av olika anledningar inte blir godkänd på din APL så sker det alltid en
  individuell bedömning om hur man går vidare. Detta kommer att ske i samråd med din
  kontaktlärare, handledare och ansvarig chef ute på APL-platsen
 • Efter individuell bedömning kan du eventuellt få en förlängd APL eller få genomföra en ny APL.
Checklista inför APL

Innan din APL ska nedanstående moment vara avklarade:

 • Varit med på en APL-information
 • Du ska ha tagit del av information om sekretess
 • Gjort ansökan via praktikplatsen.se
 • Fyllt i en hälsodeklaration och följt riktlinjerna i den
 • Antingen hämtat upp din ID-bricka på skolan (vid APL inom Kommunen) eller,
 • Bokat tid för ID-kort hos ID-foto på denna länk: ID-foto Tidsbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och hämtat ut ditt ID-kort där (vid APL inom regionen)

Andra viktiga saker att tänka på inför din APL:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023
Sidan publicerad av: Nikita Björnebäck