Stäng meddelande

APL, arbetsplatsförlagt lärande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i kurserna Omvårdnad 1 och Socialomsorg 1 som alla läser på vårdbiträdesnivån. APL-perioden är fem veckor.

APL ingår även i Vård- och omsorgsspecialisering där du kan specialisera dig inom olika inriktiningar. APL-perioden är fyra veckor. Du kan också läsa Akutsjukvård där APL ingår med fem veckor.

APL sker på heltid, 37 timmar/vecka och du följer din handledares arbetstidsschema och måste därför vara beredd att arbeta både dag, kväll och helg. Vi rekommenderar att du är tjänstledig från ditt ordinarie arbete under dina APL-perioder.

Innan du går ut på APL ska du ha tagit del av information gällande APL (timme 1) och Sekretess (timme 2). Välj ett av nedanstående datum:

V 38 Måndag 20 september 13.00–14.00 APL, 14.00–15.00 Sekretess

V 48 Måndag den 28 november 13.00–14.00 APL, 14.00–15.00 Sekretess

Du är försäkrad under din APL. Om du skadar dig på, till eller ifrån din APL-plats ska du anmäla detta till din kontaktlärare och till din APL-plats. Vid händelse av ”stickskada” så har APL platsen/ verksamhetens riktlinjer som ska följas. (Använd gärna hjälm om du cyklar).

När du ska läsa kurser där APL ingår, rekommenderas att du i god tid ser över ditt vaccinationsskydd för Hepatit B och MPR= Mässling,påssjuka och Röda hund.

Har du eksem, psoriasis eller andra kroniska hudförändringar bör du kontakta läkare på din hälsocentral för bedömning om arbete inom Vård och omsorg är lämpligt för dig.

Om du blir sjuk
Meddela din APL plats innan ditt arbetspass ska börja, mejla din kontaktlärare och anmäl att du är sjuk till Försäkringskassan.

 

Under pågående pandemi gäller särskilda regler. Stanna hemma om du misstänker att du är smittad, även om du har lindriga symtom. Håll dig uppdaterad om myndigheternas, regionens och kommunens Coronainformation.


Vid vård av barn
Meddela din frånvaro till arbetsplatsen innan ditt arbetspass ska börja och mejla din
kontaktlärare. Har du stöd av CSN ska du anmäla vård av barn till CSN. Om inte så anmäl vård av barn till Försäkringskassan som vanligt.

 

Efter 14 dagars sjukfrånvaro krävs läkarintyg som skickas till kurator på skolan och till Försäkringskassan (FK). Du har sedan ett ärende på ”mina sidor” på FK att fylla i.

  • Om du av olika anledningar inte blir godkänd på din APL så blir det alltid en
    individuell bedömning om hur man går vidare. Detta kommer att ske i samråd med din
    kontaktlärare och handledare och chefen ute på APL plats
  • I de allra flesta fall erbjuds man att göra en ny APL men om orsaken till att man inte blir godkänd beror på att man av olika skäl anses olämplig att arbeta inom vården så kopplas rektor in och skolan har rätt att avbryta utbildningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Publicerad: 22 maj 2019
Sidan publicerad av: Peter Lundgren