Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Grundläggande Lärvux

Kurser på Grundläggande nivå – motsvarar den utbildning som ges på gymnasiesärskolans individuella program.

Om du vill gå Lärvux men är osäker på vilken inriktning du vill välja kan du söka en orienteringskurs.

Där får du tillfälle att prova på olika ämnen du är intresserad av. Hör av dig så berättar vi mer!

För dig som är intresserad av natur och miljö, Hur människokroppen fungerar, Friskvård och samlevnadsfrågor.

Exempel på innehåll:

 • Människokroppen
 • Sex och samlevnad
 • Djur och växter
 • Natur och klimat

För dig som vill kunna förstå och göra dig förstådd på engelska.

Exempel på innehåll:

 • Lyssna, samtala och förstå enkel engelska
 • Läsa och skriva enkel text
 • Vardagliga fraser
 • Vardagsliv

För dig som vill lära dig mer om elektricitet, ljud, ljus och planeterna.

Exempel på innehåll:

 • Solsystemet
 • Väder
 • Ljud och ljus
 • Energi
 • Elektricitet

För dig som vill lära dig mer om vår planet jorden.

Exempel på innehåll:

 • Väder och klimat
 • Miljö
 • Karta
 • Människans olika livsmiljöer

För dig som vill lära dig mer om hur du klarar dig själv i hemmet. (För att denna kurs ska starta krävs minst fem sökande).

Exempel på innehåll:

 • Matlagning och bakning
 • Sambandet mat och rörelse
 • Ekonomi
 • Tvätt och rengöring

För dig som vill lära dig mer om hur människor levde förr i tiden och hur historien påverkar våra liv.

Exempel på innehåll:

 • Sveriges historia
 • Upptäcktsresor
 • Andra världskriget
 • Världshistoria

För dig som är intresserad av ämnen och deras egenskaper i vår miljö.

Exempel på innehåll:

 • Vatten och luft
 • Fotosyntes
 • Kretslopp
 • Kemikalier

För dig som vill bli bättre på att räkna och använda matematik i vardagen.

Exempel på innehåll:

 • Löser vardagliga matematiska problem
 • Övar på olika räknesätt
 • Övar på pengar
 • Övar på klocka, termometer
 • Övar på längd, volym och vikt

För dig som vill veta mer om religion och livsåskådning.

Exempel på innehåll:

 • Kristendom i Sverige
 • Världsreligionerna
 • Livsfrågor

För dig som vill veta mera om hur samhället fungerar.

Exempel på innehåll:

 • Demokrati och lagar
 • Val och partier
 • Samhällsservice
 • Yrken

För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig.

Exempel på innehåll:

 • Samtala och lyssna
 • Läsa och förstå
 • Skriva ord och texter
 • Träna stavning och ordkunskap

För dig som är intresserad av tekniska lösningar i vardagen.

Exempel på innehåll:

 • Konstruktioner
 • Föremål i vardagen
 • Säkerhet

Individ och samhälle
För dig som vill utveckla din förmåga att klara din vardag.

Exempel på innehåll:

 • Vi lär oss sambandet om mat och hälsa
 • Vi tar del och utforskar vår närmiljö
 • Vi lär oss mer om att leva tillsammans

Natur och miljö

För dig som vill lära dig mer om natur,

miljö och hur människokroppen fungerar.

Exempel på innehåll:

 • Vi lär oss om människokroppen, växter och djur
 • Vi lär oss om tidsbegrepp och pengars värde
 • Vi lär oss om tekniska lösningar i vardagen

 

Språk och kommunikation

Exempel på innehåll:

 • Vi använder olika sätt att kommunicera; tal, tecken som stöd, dator, digitala bilder, enkel text, ordbilder, musik, bild, drama
 • Vi samtalar om vardagen och viktiga händelser
 • Vi övar koncentration och minne
 • Vi tar del av information och innehåll i t.ex. tidningar, böcker och via Internet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023
Sidan publicerad av: Andreas Moberg