Stäng meddelande

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå – Lärvux

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Lärvux bygger vidare på tidigare kunskaper och utgår från den sökandes intressen och behov. Man är behörig att söka från det år man fyller 20 år och ingen övre åldersgräns finns.

Utbildningen omfattar komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, vilket motsvarar obligatoriska grundsärskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola). Den omfattar också gymnasial nivå och motsvarar den utbildning som erbjuds på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

På lärvux läser man en kurs i taget, de flesta läser en gång per vecka, vilket innebär att man kan kombinera studierna med arbete och sysselsättning.

Man kan också gå en yrkesinriktad utbildning på Lärvux lärling, i samarbete med en arbetsplats.

Är man osäker på vilken inriktning man är intresserad av kan man söka en orienteringskurs, där man får prova på olika ämnen.

Utbildningen är avgiftsfri.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du söka till Lärvux. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sverige och ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

På komvux som särskild utbildning kan du:

  • studera på grundläggande eller gymnasial nivå
  • välja mellan olika kurser
  • kombinera dina studier med kurser inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå, eller svenska för invandrare.
  • gå en yrkesinriktad utbildning på Lärvux lärling
  • få kunskaper som du redan har bedömda av skolan genom så kallad validering
  • göra en prövning i en kurs som du vill ha betyg i

Lärvux ett kortare namn för Komvux som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.

Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Umeå och är anpassad för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper och utgår från dina intressen och behov.

På Lärvux väljer du enstaka kurser och träffas en eller två gånger per vecka, vilket gör det möjligt att kombinera studierna med arbete och sysselsättning.

Lärvux är en kostnadsfri utbildning.

Man söker till Lärvux på grundläggande nivå eller på gymnasial nivå.

Du väljer kurser utifrån dina intressen, behov och tidigare kunskaper och en individuell studieplan upprättas för varje elev.

Studierna bedrivs i små grupper.

Du har stort inflytande över undervisningen.

Erfarna specialpedagoger och speciallärare ansvarar för undervisningen.

Studier ökar din förmåga att klara arbete, boende, fritid.

Ladda ned och fyll i en ansökningsblankett från webbplats , 177 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan skickas till:
Umeå kommun
Utbildningskontoret 
Samordnare för särskolan, Lisa Laestander Flod
901 84 Umeå

MÅLET FÖR KOMVUX SOM ANPASSAD UTBILDNING ÄR ATT UPPMUNTRA TILL DET LIVSLÅNGA LÄRANDET, BIDRA TILL DELAKTIGHET I SAMHÄLLET SAMT STÄRKT SJÄLVKÄNSLA.

Rektor: Gunilla Wallmark, 090-16 41 15, 070-606 71 61

Studie- och yrkesvägledare: Elisabeth Göransson, 090-16 11 58

Samordnare särskola: Lisa Laestander Flod, 090-16 12 81


Mia Holmgren, 070-622 54 86

Marie Fackel, 070-622 55 26

Åsa Lindgren, 070-885 57 45

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023
Sidan publicerad av: Andreas Moberg