Stäng meddelande

Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå – Lärvux

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Komvux som särskild utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja studera inom Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sverige och ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

På komvux som särskild utbildning kan du:

  • studera på grundläggande eller gymnasial nivå
  • välja mellan olika kurser
  • kombinera dina studier med kurser inom svenska för invandrare eller komvux på grundläggande eller gymnasial nivå
  • gå en yrkesinriktad utbildning
  • få kunskaper som du redan har bedömda av skolan genom så kallad validering
  • göra en prövning i en kurs som du vill ha betyg i

Lärvux är ett kortare namn för Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen i Umeå och är anpassad för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Lärvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper och utgår från dina intressen och behov.

På Lärvux väljer du enstaka kurser och träffas en eller två gånger per vecka, vilket gör det möjligt att kombinera studierna med arbete och sysselsättning.

Lärvux är en kostnadsfri utbildning.

Man söker till Lärvux på grundläggande nivå eller på gymnasial nivå.

Du väljer kurser utifrån dina intressen, behov och tidigare kunskaper och en individuell studieplan upprättas för varje elev.

Studierna bedrivs i små grupper.

Du har stort inflytande över undervisningen.

Erfarna specialpedagoger och speciallärare ansvarar för undervisningen.

Studier ökar din förmåga att klara arbete, boende, fritid.

Ladda ned och fyll i en ansökningsblankett från webbplats , 126 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan skickas till:
Umeå kommun
Utbildningskontoret 
Samordnare för särskolan, Lisa Laestander Flod
901 84 Umeå

Målet för Lärvux – är att bidra till det livslånga lärandet,
ökad delaktighet i samhället och en stärkt självkänsla.

Rektor: Gunilla Wallmark, 090-16 41 15, 070-606 71 61

Studie- och yrkesvägledare: Elisabeth Göransson, 090-16 11 58

Samordnare särskola: Lisa Laestander Flod, 090-16 12 81


Mia Holmgren, 070-622 54 86

Marie Fackel, 070-622 55 26

Åsa Lindgren, 070-885 57 45

Kristina Bergvall Sandberg, 070-690 01 38

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2021
Publicerad: 6 maj 2019
Sidan publicerad av: Peter Lundgren