Stäng meddelande

Behörighetskrav

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Behörighet
1. Den som avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Den som har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. Den som är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. Den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet
Den sökande ska ha kunskaper från de gymnasiala kurserna Svenska 2, Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande

Urval
Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalet ska genomföras i enlighet med beskrivningen i utbildningsplanen och dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp fattar och protokollför beslut om antagning av studerande.

Urvalsgrunder
Urvalsprocessen kommer att göras på betyg. Vid samma antal poäng tillämpas lottning.

Antagning
Beslut om antagning till yrkeshögskoleutbildning fattas av ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppens beslut kan inte överklagas.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Sidan publicerad av: System