Stäng meddelande

Tandsköterska

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Foto: Luis Santos

Efterfrågan på tandsköterskor är stor på arbetsmarknaden. När du har gått den här utbildningen har du kompetens att assistera en tandläkare. Du kommer att kunna arbeta med allt ifrån munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen.

Utbildningen är bunden med totalt cirka 24 träffar i Umeå om vardera 3–4 intensiva heldagar med såväl föreläsningar som praktiska metodövningar. De träffar som innehåller examinationstillfällen är obligatoriska men även övriga träffar och dagar är viktiga för att klara utbildningen. De sammanhållna veckorna med hemstudier och grupparbete på distans samt möjligheten att själv söka LIA i sina hemtrakter, gör att även studenter boende långt från Umeå har hittat lösningar för att plugga just hos oss. Det krävs dock engagemang och motivation under studietiden och möjlighet att resa till Umeå regelbundet om man inte vill flytta!

LIA är en viktig del av utbildningen och ger både studenten och framtida arbetsgivare möjlighet att visa upp sig. Man följer ett givet arbetsschema som säkrar god och tillräcklig handledning samtidigt som uppgifterna anpassas utifrån den enskilda kliniken och dess patienter. Under termin ett är det tre veckors LIA, och termin två och tre är det längre LIA-perioder. LIA-platser kommer främst att erbjudas på tandvårdskliniker inom Umeåregionen men även inom övriga Region Västerbotten och utifrån behovet av att säkra lämpligt innehåll enligt aktuell LIA-kursplanen. Absolut närhet för studerande kan inte garanteras. Överenskommelse med andra kliniker som den studerande själv ordnar kan givetvis ske förutsatt att kvalitet och innehåll kan säkras.

Kurser som ingår i utbildningen

Kursnamn

Yrkeshögskolepoäng

(5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier)

Tandvårdens verksamhet och organisation

15

Etik, bemötande och kommunikation

15

Anatomi, anestesi och farmakologi

25

Material, miljö och hantering av farligt avfall

20

Odontologi 1

40

Odontologi 2

30

Oral hälsa 1

25

Oral hälsa 2

30

Vårdhygien och smittskydd

25

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

25

Lärande i arbete 3

40

Examensarbete

20Totalt

325 poäng


Fullständig utbildningsplan , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningens upplägg 2022–2023

Kursnamn

Poäng

Anatomi, anestesi och farmakologi

25

Etik, bemötande och kommunikation

15

Examensarbete

20

Lärande i arbete 1

15

Lärande i arbete 2

25

Lärande i arbete 3

40

Material, miljö och hantering av farligt avfall

20

Odontologi 1

40

Odontologi 2

30

Oral hälsa 1

25

Oral hälsa 2

30

Tandvårdens verksamhet och organisation

15

2023:

 • Ansökan öppnar 6 mars.
 • Ansökan stänger 7 maj.
 • Planerat urvalstest öppet 7-11 juni (digitalt på distans samt frivilligt).
 • Beräknat antagningsbesked 16 juni.
 • Planerad utbildningsstart 21 augusti.

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

 • Engelska 5
 • Svenska 2 alt. Svenska som andraspråk 2

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Ansökningsblankett finns här , 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.!

Om antalet behöriga sökande till utbildningen överstiger antalet platser får ett urval göras. Urvalet ska genomföras i enlighet med beskrivningen i utbildningsplanen och dokumenteras av utbildningsanordnaren. Utbildningens ledningsgrupp fattar och protokollför beslut om antagning av studerande.

Urvalsgrunder

Urvalsprocessen kommer att göras dels på betygen i Sv 2/SaS2 + Ma 1 + Eng 5 samt eventuella extra poäng från ett frivilligt särskilt prov som mäter dels verbal förmåga och dels förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp. Vid samma antal poäng tillämpas lottning.

Antagning

Beslut om antagning till yrkeshögskoleutbildning fattas av ledningsgruppen för utbildningen. Ledningsgruppens beslut kan inte överklagas.

Rutin för behörighetsbedömning , 268.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nick Armstrong är en erfaren tandsköterska med många år i yrket.

1. Var jobbar du idag?
Jag jobbar som tandsköterska på Utbildningstandvården på Tandläkarhögskolan i Umeå.

2. Vad gjorde du förut?
I många år arbetade jag i den grafiska branschen med bild och media. Jag har bl.a. skannat in bilder och jobbat med bildbehandling.

3. Hur trivs du som tandsköterska?
I dagarna har jag jobbat i exakt fem år som tandsköterska och jag trivs jättebra med jobbet.

4. Vad är stimulerande/roligt i ditt jobb?
Det är så varierande arbetsuppgifter och innefattar allt från admini­strativa sysslor till kontakt med patienter och studerande.

Jag handleder bl.a. våra tandläkarstudenter och tandsköterske­studerande. Det är alltså ett varierande jobb med mycket kontakt med människor, vilket är roligt och stimulerande. En tandvårdsbehandling kan se väldigt olika ut beroende på patientens besvär och behov.

Det är väldigt viktigt att vara insatt i alla de typer av behandlingar som finns och utförs.

5. Vilka är utmaningarna?
I det här jobbet utvecklas man hela tiden och lär sig nya saker. Nya material utvecklas och man är tvungen att hänga med.

6. Vilka råd vill du ge till dem som vill utbilda sig till tand­sköterska?
Man måste tycka om att möta olika typer av människor, gammal som ung. Det är också viktigt att vara uppdaterad och att vilja lära sig nya saker.


Frågor kring upplägg och innehåll: Carolina Andersson, utbildningsledare

090-785 60 11
mejl

Frågor om behörighet och antagning: Christer Löfven, koordinator YH

090-16 12 14, 070-605 03 77

mejl

För dig som inte bor i Umeå finns olika boendelösningar under utbildningstiden. Här kommer några exempel:


Bostaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nu finns möjlighet för YH-studerande att hyra studentrum hos Bostaden. Hyran ligger på 2 500-3 000 kronor/månad med hyresfria månader juni och juli.


57:an Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Billigt alternativ på Östra Norrlandsgatan 57 mitt emellan Centrum och Universitetet/Sjukhuset, där man kan få självhushåll för 210:- per natt.


Logi Väst på Storgatan 14B är ett litet pensionat Väst på Stan, endast 10 minuters promenad till citykärnan i Umeå. Tel: +4690148800, E-post: info@logivast.se


KFUM:s Vandrarhem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vandrarhem billigt och centralt på Järnvägsallén 20-22 i Umeå.


Hotell Pilen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Familjärt hotell på Pilgatan 5 i utkanten av centrum


Här finns flera alternativ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Finansieras av Europeiska unionen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2023
Sidan publicerad av: Andreas Moberg