Stäng meddelande

Umevux sfi

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090 - 16 17 20 (10.00-11.30 och 13.00- 15.00 måndag - torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Välkommen att studera hos oss på Umevux sfi

På Umevux sfi (Utbildning i svenska för invandrare) får du möjlighet till individanpassat lärande och olika vägar till att nå ditt studiemål. Utifrån din ansökan föreslår vi en möjlig studieväg som passar dig. Hos oss får du låna en bärbar dator under dina studier.

Du måste ha svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna ansöka till Umevux sfi.

Vänligen läs informationen om våra kurser innan du skickar in din ansökan!

Please read the information about our courses before you apply!

 

Dagkurs

 • Du läser svenska dagtid på heltid, så du kan ej kombinera SFI med dagsarbete
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen

Day course

 • You study Swedish daytime full-time, so you cannot combine SFI with daytime work
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course

Vänligen läs informationen om våra kurser innan du skickar in din ansökan!

Please read the information about our courses before you apply!


Närdistans

 • Du läser svenska delvis dagtid, delvis distans
 • Du behöver kunna närvara 2 timmar på en obligatorisk lektion i veckan på skolan enligt schema under dagtid
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen
 • Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning för att läsa på distans t.ex föräldraledighet, andra studier eller arbete och intyg på detta ska lämnas in vid ansökan

Combined online and classroom

 • You study Swedish part-time during the day, part-distance
 • You need to be able to attend 2 hours of a compulsory lesson a week at the school according to the schedule during the day
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course
 • You must have another main occupation in order to study at a distance, e.g. parental leave, other studies or work, and a certificate of this must be submitted with the application

Kvällskurs

 • Du måste vara på nivå C eller D för att ansöka till kvällskursen
 • Du måste närvara på en obligatorisk träff på en gång i veckan enligt schema mellan 17.00 och 19.00

 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen
 • Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning för att läsa kvällskursen t.ex föräldraledighet, andra studier eller arbete och intyg på detta ska lämnas in vid ansökan

Evening course

 • You must be at level C or D to apply for the evening course
 • You must attend a mandatory one compulsory lesson a week according to schedule between 17:00 and 19:00
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course
 • You must have another main occupation to study the evening course, e.g. parental leave, other studies or work, and a certificate of this must be submitted with the application 


Aktuellt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidan publicerad av: Andreas Moberg