Stäng meddelande

Vård och omsorg

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vård och omsorg är en sektor som har stort behov av arbets­kraft. Som undersköterska eller motsvarande får du ett brett arbetsfält inom såväl offentlig som privat sektor.

Umevux är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket betyder att vårdbransch och utbildning tillsammans skapar en kvalitetssäkrad utbildning där du får den kompetens som efterfrågas på arbets­marknaden. Elever som klarar en utbildning inom ett VO-College får diplom.

Du läser först 800 poäng som motsvarar vårdbiträdesnivå, för att du sedan väljer inriktning mellan äldreomsorg, akutsjukvård, psykiatri och funktionshinder för att uppnå undersköterskenivå. Som en del av utbildningen ingår 10–15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Studierna planeras utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket kan valideras (bedöms och värderas), se Vad är validering? nedan. Utbildningen omfattar cirka 70 veckor. Behöver du stöd i dina studier kontaktar du Stödfunktionen

Vad är VO-College?

Vård- och omsorgscollege, VO-College, är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. VO-College ger den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik.

Läs mer här: VO-College Västerbottens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som elev vid Umevux Vårdutbildning har du möjlighet att validera både din praktiska och/eller teoretisk kompetens inom vård och omsorg. Utbildningen kan på så sätt förkortas eller anpassas. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information.

Information om validering från Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021
Publicerad: 23 maj 2019
Sidan publicerad av: Peter Lundgren