Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Lokalvård och service

En vuxenutbildning för dig som är intresserad av att skaffa dig kunskaper inom lokalvård, hotellstäd och service. En stor del av utbildningen innehåller många praktiska moment. Du får använda och köra maskiner, lära om ergonomi, golvvård, moppning och kemikaliehantering.

I kursen Service och bemötande får du kun­skaper om olika servicesituationer och hur du bemöter kunder.

Kurs

Poäng

Service och bemötande

100

Våningsservice 1

100

Våningsservice 2

100

Städservice

100


Allmänt

Kursstart: Flera gånger per år

Omfattning: Heltid, 20 veckor

Poäng: 400 p

Rekommenderade förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. För dig med svenska som andraspråk gäller Sfi C.

Praktik: Utbildningen innehåller praktik.

Betyg: Utfärdas för alla kurser.

Yrkesbevis: Två teoretiska prov samt ett praktiskt prov kan avläggas efter samråd. Vid godkända provresultat erhålls SRY:s (Servicebranchens Yrkesnämnd) yrkesbevis för städyrket.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2020
Sidan publicerad av: Anna Rundqvist