Stäng meddelande

Gymnasiala kurser - klassrum

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Du studerar schemalagd undervisning i klassrum genom Umevux.

‌Kursstarter:

Sökbar    

Ansök senast

Start         

210621

Restplatser:

210825 10 veckors kurser

210823

210621

Restplatser:

210901 20 veckors kurser

210823

210827

210930

211025


Kursstart 210823:

Kursnamn

Kurskod

Kurslängd (veckor)

Sökbar

Ansök senast

Kursstart

Engelska 5

ENGENG05

10  

210621

210825

210823

Engelska 6

ENGENG06

10  

210621

210825

210823

Fysik 1a

FYSFYS01a

20

210621

210901

210823

Kemi1

KEMKEM01

20

210621

210901

210823

Matematik 1a

MATMAT01a

20

210621

210901

210823

Matematik 1b

MATMAT01b

20

210621

210901

210823

Matematik 1c

MATMAT01c

20

210621

210901

210823

Matematik 2a

MATMAT01a

20

210621

210901

210823

Matematik 2b

MATMAT01b

20

210409

210901

210823

Matematik 2c

MATMAT01c

20

210621

210901

210823

Matematik 3b

MATMAT01b

20

210621

210901

210823

Matematik 3c

MATMAT01c

20

210621

210901

210823

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01          

10

210621

210825

210823

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

10

210621

210825

210823

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03               

20

210621

210901

210823

Om ämnet är uppdelat i kurser 1, 2, 3 ska kurs 1 läsas före kurs 2, kurs 2 före kurs 3 osv. Eventuella förkunskapskrav, rekommenderade förkunskaper och övrig information anges i kolumnen Förkunskaper/övrigt.

För heltidsstudier krävs minst 400 kurspoäng för hela terminen eller 20 poäng per vecka. Samtliga kurser ges på dagtid om inte annat anges. Kv anger undervisningskväll för kvällskurs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Publicerad: 6 maj 2019
Sidan publicerad av: Marlene Strömberg