Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Gymnasiala kurser - distans

Utbildning på distans via Hermods. Sker genom självstudier via en utbildningsplattform där du tar del av kursens moment och har kontakt med din lärare.


Sökbar

Ansök senast

Start

2022-05-13

2022-08-18

2022-09-19

2022-08-19

2022-09-22

2022-10-24


Kursnamn

Poäng

Kurskod

Administration 1

100

ADMADM01

Administration 2

100

ADMADM02

Affärsjuridik

100

JURAFF0

Affärskommunikation

100

AFFAFÄ00S

Affärsutveckling och ledarskap

100

HANAFR0

Arkitektur – hus

100

ARKARK0

Arkitektur – rum

100

ARKARI0

Biologi 1

100

BIOBIO01

Biologi 2

100

BIOBIO02

Branschkunskap inom handel och administration

100

HANBRS0

Dator- och nätverksteknik

100

DAODAC0

Datorteknik 1a

100

DAODAT01a

Datorteknik 1b

100

DAODAT01b

Digitalt skapande 1

100

DIGDIG01

Digitalt skapande 2

100

DIGDIG02

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Engelska 7

100

ENGENG07

Entreprenörskap

100

ENTENR0

Entreprenörskap och företagande

100

FÖRENT0

Film och tv-kunskap

100

KOSFIL0

Filosofi 1

50

FIOFIO01

Filosofi 2

50

FIOFIO02

Fysik 1a

150

FYSFYS01a

Fysik 1b1

100

FYSFYS01b1

Fysik 1b2

50

FYSFYS01b2

Fysik 2

100

FYSFYS02

Företagsekonomi – specialisering

100

FÖRFÖR00S

Företagsekonomi 1

100

FÖRFÖR01

Företagsekonomi 2

100

FÖRFÖR02

Geografi 1

100

GEOGEO01

Geografi 2

100

GEOGEO02

Grafisk kommunikation 1

100

GRAGRA01

Handel – specialisering

100

HANHAN00S

Historia 1a1

50

HISHIS01a1

Historia 1a2

50

HISHIS01a2

Historia 1b

100

HISHIS01b

Historia 2a

100

HISHIS02a

Historia 2b – kultur

100

HISHIS02b

Historia 3

100

HISHIS03

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialicering

100

HUMHUM00S

Hållbart samhällsbyggande

100

HÅLHÅB0

Information och kommunikation 1

100

INFINF01

Information och kommunikation 2

100

INFINF02

Inköp 1

100

INKINK01

Inköp 2

100

INKINK02

Intern och extern kommunikation

100

INFINE0

Internationell ekonomi

100

SAMINE0

Internationella relationer

100

SAMINR0

Internationellt arbete

100

MÄNINA0

Journalistik, reklam och information 1

100

MEEJOU01

Journalistik, reklam och information 2

100

MEEJOU02

Kemi 1

100

KEMKEM01

Kemi 2

100

KEMKEM02

Kommunikation

100

PEDKOU0

Konstarterna och samhället

50

KOSKOS0

Kultur- och idéhistoria

100

KOSKUL0

Komvuxarbete Barn- och fritidsprogrammet

100

KVARBF

Komvuxarbete Handels- och administrationsprogrammet

100

KVARHA

Komvuxarbete inom studieområdet naturvetenskap/teknik

100

KVARNT

Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humanoria

100

KVARSH

Komvuxarbete Vård- omsorgsprogrammet

100

KVARVO

Latin 1

100

LATLAT01

Latin 2

100

LATLAT02

Latin – språk och kultur 3

100

LATLAT03

Ledarskap och organisation

100

LEDLED0

Litteratur

100

SVELIT0

Logistik 1

100

INKLOG01

Marknadsföring

100

FÖRMAD0

Matematik – specialisering

100

MATMAT00S

Matematik 1a

100

MATMAT01a

Matematik 1b

100

MATMAT01b

Matematik 1c

100

MATMAT01c

Matematik 2a

100

MATMAT02a

Matematik 2b

100

MATMAT02b

Matematik 2c

100

MATMAT02c

Matematik 3b

100

MATMAT03b

Matematik 3c

100

MATMAT03c

Matematik 4

100

MATMAT04

Matematik 5

100

MATMAT05

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

MERMEE01

Medier, samhälle och kommunikation 2

100

MERMEE02

Miljö- och energikunskap

100

HÅLMIJ0

Moderna språk 1 Franska

100

MODFRA01

Moderna språk 1 Italienska

100

MODITA01

Moderna språk 1 Kinesiska

100

MODZHO01

Moderna språk 1 Spanska

100

MODSPA01

Moderna språk 1 Tyska

100

MODDEU01

Moderna språk 2 Franska

100

MODFRA02

Moderna språk 2 Italienska

100

MODITA02

Moderna språk 2 Kinesiska

100

MODZHO02

Moderna språk 2 Spanska

100

MODSPA02

Moderna språk 2 Tyska

100

MODDEU02

Moderna språk 3 Franska

100

MODFRA03

Moderna språk 3 Italienska

100

MODITA03

Moderna språk 3 Spanska

100

MODSPA03

Moderna språk 3 Tyska

100

MODDEU03

Moderna språk 4 Franska

100

MODFRA04

Moderna språk 4 Spanska

100

MODSPA04

Moderna språk 4 Tyska

100

MODDEU04

Moderna språk 5 Franska

100

MODFRA05

Moderna språk 5 Spanska

100

MODSPA05

Moderna språk 5 Tyska

100

MODDEU05

Moderna språk 6 Franska

100

MODFRA06

Moderna språk 6 Spanska

100

MODSPA06

Moderna språk 6 Tyska

100

MODDEU06

Moderna språk 7 Franska

100

MODFRA07

Moderna språk 7 Tyska

100

MODDEU07

Människans miljöer

100

PEDMÄI0

Människans språk 1

100

MÄKMÄK01

Människans språk 2

100

MÄKMÄK02

Naturkunskap 1a1

50

NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2

50

NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b

100

NAKNAK01b

Naturkunskap 2

100

NAKNAK02

Personaladministration

100

ADMPER0

Personlig försäljning 1

100

FÖSPER01

Personlig försäljning 2

100

FÖSPER02

Politik och hållbar utveckling

100

HÅLPOL0

Praktisk marknadsföring 1

100

HANPRA01

Praktisk marknadsföring 2

100

HANPRA02

Privatjuridik

100

JURPRI0

Programhantering

100

INFPRG0

Programmering 1

100

PRRPRR01

Programmering 2

100

PRRPRR02

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Psykologi 2a

50

PSKPSY02a

Psykologi 2b

50

PSKPSY02b

Receptions- och konferensservice

100

ADMREC0

Redovisning 1

100

FÖRRED01

Redovisning 2

100

FÖRRED02

Religionskunskap – specialisering

100

RELREL0

Religionskunskap 1

50

RELREL01

Religionskunskap 2

50

RELREL02

Retorik

100

SVERET0

Rätten och samhället

100

JURRÄT0

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a2

50

SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1b

100

SAMSAM01b

Samhällskunskap 2

100

SAMSAM02

Samhällskunskap 3

100

SAMSAM03

Samtida kulturuttryck

100

KOSSAT0

Servicekunskap

100

FÖSSEV0

Skrivande

100

SVESKR0

Sociologi

100

SOISOO0

Svenska 1

100

SVESVE01

Svenska 2

100

SVESVE02

Svenska 3

100

SVESVE03

Svenska som andraspråk 1

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

100

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100

SVASVA03

Svenskt teckenspråk för hörande 1

100

SVTSVT01

Teknik 1

150

TEKTEK01

Textkommunikation

100

MEETET0

Transport och spedition

100

INKTRP0

Ungdomskulturer

100

SOIUNG0

Webbserverprogrammering 1

100

WESWEB01

Webbserverprogrammering 2

100

WESWEB02

Webbutveckling 1

100

WEUWEB01

Webbutveckling 2

100

WEUWEB02


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2022
Publicerad: 27 maj 2019
Sidan publicerad av: Marlene Strömberg