Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Studier i en annan kommun – interkommunal ansökan

Här kan du som är folkbokförd i Umeå kommun och som vill söka en utbildning i en annan kommun läsa mer om hur du gör för att lämna in din ansökan.

Om du är folkbokförd i Umeå kommun men vill studera på komvux i en annan kommun, måste din hemkommun bevilja din ansökan. Det kallas för en interkommunal ansökan. Du som är folkbokförd i Umeå ansöker om att få dina studier i en annan kommun beviljade genom vår webbansökan.

Du börjar med att fylla i ansökan till den utbildning du vill studera på den anordnande kommunens eller utbildningens hemsida. Observera att vi sällan beviljar utbildning på annan ort för kurser/utbildningar vi själva erbjuder i vårt utbud.

Därefter laddar du upp en kopia på din ansökan på ditt användarkonto. Tillsammans med din ansökan behöver du också ladda upp betygsdokument och en motiverning där du berättar varför du vill läsa i en annan kommun.

Vi behöver kopia på din ansökan för att veta vilken utbildning du söker. Dina betygsdokument och din motivering behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Så här går ansökningsprocessen till

När du har lämnat in din ansökan via webbansökan behandlar vi den. Om du behöver komplettera din ansökan kommer vi att kontakta dig. Det är därför viktigt att du anger korrekta kontaktuppgifter.

Efter att ansökan behandlats beslutas det om Umeå kommun kan bekosta din utbildning på annan ort. Beslutet meddelas på ditt användarkonto och skickas till den kommun där du sökt din utbildning.

Beslut om studier i annan kommun fattas i samband med antagning till våra egna utbildningar, ungefär var femte vecka. Vi har inte möjligthet att lämna beslut utöver våra fasta beslutsperioder. Det är därför bra om du lämnar in ansökan till oss så tidigt som möjligt i den anordnande kommunens ansökningsperiod.

Följ din ansökan

Du kan följa din ansökan för att se var i ansökningsprocessen den ligger. Logga in i ansökan och välj studieplan för att se aktuell status.

Gå in på din ansökan och välj Studieplan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Inför beslut

  • Sökt – Ansökan är mottagen
  • Behandlad – Ansökan är granskad och klar för beslutsprocessen
  • Ej kompletterad – Ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Scanna/skicka omgående in betygskopior
  • Under utredning – Ansökan är under utredning
  • Val 2 – Andra- eller tredjehandsval

Efter beslut

  • Beviljad – Din interkommunala ansökan har beviljats. Den kommun som anordnar utbildningen kommer nu att besluta om du antas till den utbildning du sökt
  • Ej beviljad – Din interkommunala ansökan har inte beviljats
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Sidan publicerad av: Ida Brytnér