Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ansökan/Application SFI, svenska för invandrare

Information om ansökan till SFI (information about applying to sfi):

Vänligen läs informationen om våra kurser innan du skickar in din ansökan!

Kom ihåg att titta i din skräppost för att se om du har fått en kallelse från oss.

Please read the information about our courses before you apply!

Remember to check your spam folder to see if you have received an invitation from us.

Dagkurs

 • Du läser svenska dagtid på heltid, så du kan ej kombinera SFI med dagsarbete
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen

Day course

 • You study Swedish daytime full-time, so you cannot combine SFI with daytime work
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course

Närdistans

 • Du läser svenska delvis dagtid, delvis distans
 • Du behöver kunna närvara 2 timmar på en obligatorisk lektion i veckan på skolan enligt schema under dagtid
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen
 • Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning för att läsa på distans t.ex föräldraledighet, andra studier eller arbete och intyg på detta ska lämnas in vid ansökan

Combined online and classroom

 • You study Swedish part-time during the day, part-distance
 • You need to be able to attend 2 hours of a compulsory lesson a week at the school according to the schedule during the day
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course
 • You must have another main occupation in order to study at a distance, e.g. parental leave, other studies or work, and a certificate of this must be submitted with the application

Kvällskurs

 • Du måste vara på nivå C eller D för att ansöka till kvällskursen
 • Du måste närvara på en obligatorisk träff på en gång i veckan enligt schema mellan 17.00 och 19.00
 • Du behöver vara tillgänglig att starta kursen omgående efter att du blivit kallad via mejl
 • Du ansvarar själv över att ta kontakt med oss om du får förhinder till första lektionen eller önskar avbryta kursen
 • Du måste ha annan huvudsaklig sysselsättning för att läsa kvällskursen t.ex föräldraledighet, andra studier eller arbete och intyg på detta ska lämnas in vid ansökan

Evening course

 • You must be at level C or D to apply for the evening course
 • You must attend a mandatory one compulsory lesson a week according to schedule between 17:00 and 19:00
 • You need to be available to start the course immediately after being invited via email
 • You are responsible for contacting us if you are unable to attend the first lesson or wish to cancel the course
 • You must have another main occupation to study the evening course, e.g. parental leave, other studies or work, and a certificate of this must be submitted with the application

Börja läsa på SFI

 1. Klicka på länken till "Ansökan/Application"
 2. Välj "Svenska för invandrare" till vänster på sidan
 3. Välj om du har läst svenska förut eller inte
 4. Välj studieform
 5. Gå vidare i ansökan och fyll i formuläret
 6. Viktigt att veta: melj-adress måste fyllas i för att du ska kunna skicka in ansökan

Hjälp med ansökan

Om du har frågor om ansökan och antagning för SFI så kan du ringa eller mejla antagningen. Du kan också besöka oss på på drop-in på Vasaskolan vid lärcentrum våning 1.

Mejla antagningsfi@umea.se så hjälper vi dig med din fråga.

Telefon 090-16 41 48: tisdag och torsdag 13.00–15.00

Drop-in: onsdag 13.00-15.00 på Vasaskolan vid lärcentrum våning 1

Behörighet

För att få läsa på SFI i Umeå krävs att du:

 • saknar grundkunskaper i svenska
 • är minst 16 år
 • är folkbokförd i Umeå
 • har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer

Du som har samordningsnummer kan studera SFI i Umeå om du:

 • är minst 16 år
 • är medborgare i ett EU- eller EES-land
 • har ett samordningsnummer
 • är bosatt i Umeå kommun

För att ansöka till SFI med samordningsnummer behöver du styrka ditt medborgarskap i EU/EES

Kontakta oss för mer information: antagningsfi@umea.se

Antagning

Efter ansökan placeras du i kö till SFI. Du kallas till start av skolan när det finns ledig plats på kursen.

Kallelse och schema får du utav skolan efter att du blivit antagen. Kallelsen skickas ut via e-post eller SMS.

 

Du ska ha möjlighet att starta kursen direkt när du blir kallad. Du behöver meddela förhinder om du inte kan komma, annars blir du spärrad från att anmäla dig till SFI i 3 månader.

Om du vill återanmäla dig får du göra en ny ansökan.

Mejla antagningsfi@umea.se vid frågor.

All undervisning i SFI är gratis.

Du som deltar i SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2023
Sidan publicerad av: Anna Rundqvist