Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ansökan

Här kan du som är folkbokförd i Umeå kommun söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar. Du kan även söka svenska för invandrare (sfi).

Så här ansöker du:

 • Logga in i ansökan med e-legitimation
 • Välj ”Ansökan Vux” för att komma till kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du som har läst gymnasiet på en kommunal skola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg. Övriga betyg måste bifogas digitalt i ansökan eller skickas med post till Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du behöver ingen e-legitimation för att ansöka till SFI
Gå till "Ansökan SFI, Svenska för invandrare / Application SFI"

Instruktionsfilm ansökan

I filmen visas hur du gör din ansökan till kurser på komvux.

Instruktionsfilm ansökan SFI

I filmen visas hur du gör din ansökan till kurser på SFI.

Följ ditt ärende

Du kan följa din ansökan gällande grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar för att se var i ansökningsprocessen den ligger. Logga in i ansökan och välj studieplan för att se aktuell status.

Gå in på din ansökan och välj Studieplan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Inför antagning

 • Sökt – Ansökan är mottagen
 • Behandlad – Ansökan är granskad och klar för antagningsprocessen
 • Beviljad – Din interkommunala ansökan om studier på annan ort har beviljat
 • Ej beviljad – Din interkommunala ansökan om studier på annan ort har inte beviljats
 • Ej kompletterad – Ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Scanna/skicka omgående in betygskopior
 • Ej behörig – Du är inte behörig att läsa den kurs du sökt till
 • Inväntar betyg – Intyg från pågående kurs inväntas
 • Under utredning – Ansökan är under utredning
 • Val 2, Val 3 – Andra- eller tredjehandsval
 • Yngresökande – Du uppfyller inte ålderskravet för att vara behörig till studier på vuxenutbildningen och behöver komplettera enligt de instruktioner vi skickat till dig via e-post
 • Återbud – Du har meddelat ett återbud till den kurs/utbildning du sökt

Efter antagning

 • Antagen – Du är antagen till kursen/utbildningen du sökt. Om kursen får tillräckligt många antagna elever kan kursen starta. Utbildningsanordnaren skickar ut kallelse och information om kursstart.
 • Ej antagen – Du är ej antagen till kursen

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen. Om det är fler sökande än antal platser på en utbildning måste ett urval göras.

Urvalet görs då enligt Skollagen (2010:800) samt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Aktuell förordning samt kommunens aktuella budget ligger till grund för beslut om antagning.

Om det är för få sökande till en kurs/utbildning så kan det beslutas att den inte startar. I de fall en studieförberedande kurs på gymnasienivå inte startar kan kursen eventuellt erbjudas med annan studieform.

Antagningsregler, öppnas i nytt fönster , 31.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.

Beslut om mottagande går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklaga beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nivåbedömning

Nivåbedömning är till för dig som planerar att studera på vuxenutbildningen, som saknar betyg och är osäker på vilken nivå du ska börja studera på. Nivåbedömning kan göras i ämnen engleska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Prövning

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Umeå:

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis
 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller
 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
 • om du är folkbokförd i Umeå kommun.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år från och med 1 juli, bör kunna göras i särskilda fall, om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl.

Allmän information om dispens , 129.4 kB.

Ladda ner blankett för dispensansökan , 167.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett

Du som har skyddade personuppgifter eller är folkbokförd i annan kommun behöver ansöka via vår ansökningsblankett.

Observera! Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver din hemkommun lämna ett yttrande angående din ansökan. Vänd dig i första hand till vuxenutbildningen i din hemkommun för att få vidare hjälp med din ansökan.

Ladda ner och fyll i blanketten. Skicka därefter blanketten till: Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2023
Sidan publicerad av: Ida Brytnér