Stäng meddelande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 och 13.00–15.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ansökan

Här kan du som är folkbokförd i Umeå kommun söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkes- och lärlingsutbildningar.

Sista ansökningsdag för klassrumskurser på Umevux är 19 augusti för 10-veckorskurser
och 26 augusti för 20-veckorskurser.

Välkommen med din ansökan!

Så här ansöker du:

 • Skapa användarkonto
 • Webbansökan, logga in med personnummer och lösenord
 • Välj ”Ansökan Vux” för att komma till kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du som har läst gymnasiet på en kommunal skola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg. Övriga betyg måste bifogas digitalt i ansökan eller skickas med post till Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

För att ansöka om att läsa på Svenska för invandrare (Sfi)

Följ ditt ärende

Du kan följa din ansökan för att se var i ansökningsprocessen den ligger. Logga in i webbansökan och välj studieplan för att se aktuell status.

Gå in på din webbansökan och välj Studieplan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Inför antagning

 • Sökt - Ansökan är mottagen
 • Behandlad - Ansökan är granskad och klar för antagningsprocessen
 • Ej kompletterad - Ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Scanna/skicka omgående in betygskopior
 • Ej behörig - Du är inte behörig att läsa den kurs du sökt till
 • Inväntar betyg - Intyg från pågående kurs inväntas
 • Under utredning - Ansökan är under utredning
 • Val 2 - Andra- eller tredjehandsval

Efter antagning

 • Antagen - Du är antagen till kursen. Om kursen får tillräckligt många antagna elever kan kursen starta. Utbildningsanordnaren skickar ut kallelse och information om kursstart.
 • Ej antagen - Du är ej antagen till kursen

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen.


Om inte alla sökande kan antas, måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning


Kommunen beslutar vilka sökande som ska antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget samt utifrån aktuell förordning.


Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning så kan det beslutas att den inte startar. Om det gäller studieförberedande kurser på gymnasienivå så kan eventuellt kursen erbjudas med annan studieform.

 

Antagningsregler


Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.

Beslut om mottagande går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklaga beslutlänk till annan webbplats

Nivåtest

Nivåtest är till för dig som planerar att studera på Umevux och är osäker på vilken nivå du ska börja. Nivåtest kan göras i ämnena engelska, matematik och svenska.

Prövning

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst, eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Umeå:

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis
 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller
 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
 • om du är folkbokförd i Umeå kommun.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år från och med 1 juli, bör kunna göras i särskilda fall, om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl.

Allmän information om dispens

Ladda ner blankett för dispensansökan

Ansökningsblankett

Du som av någon anledning inte kan ansöka via webbansökan kan ladda ner en ansökningsblankett och skicka in den till Centrum för vuxenutbildning, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Ansökningsblankett

Vanliga frågor

Om du blivit antagen till en kurs och vill tacka nej så skickar du mejl till oss där du anger namn, personnummer samt vilken kurs du vill tacka nej till.


Skicka mejl till vuxenutbildningen@umea.se

Om samtliga behöriga sökande till kurser inom vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval ska platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Du som har skyddad identitet kan inte göra en webbansökan.


Skriv ut en ansökningsblankett och lämna in din ansökan tillsammans med dina betyg i ett förslutet kuvert på Sveagatan 8 i Umeå. Ansökningen behandlas sedan av en person på antagningen på ett säkert sätt.

För att kunna göra en webbansökan behöver du vara folkbokförd i Umeå kommun.


Är du folkbokförd i annan kommun, skriv ut en ansökningblakett till Centrum för vuxenutbildning. Den lämnar du in till din hemkommun för beslut. Ansökan behandlas inte förrän den är påskriven av din hemkommun.

Oavsett i vilken kommun du vill studera ska du alltid skicka ansökan till den kommun du är folkbokförd. Din hemkommun beslutar sedan om de står för kostnaderna för din utbildningsplats i en annan kommun.

Är du folkbokförd i Umeå men är intresserad av vuxenutbildning i en annan kommun? Då går du vidare på följande sätt:

 1. Fyll i ansökningsblankett för avsedd utbildning, om du hittar på den kommunens hemsida eller i kontakt med studievägledare i berörd kommun.
 2. Skriv ett personligt brev med motivering till varför du söker vuxen­utbildning i annan kommun.
 3. Bifoga betyg från tidigare utbildningar.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2020
Publicerad: 29 maj 2019
Sidan publicerad av: Peter Lundgren