Stäng meddelande

Vuxenutbildningen samlas i nya lokaler

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vuxenutbildningen får nya ljusa lokaler i området Berghem. De nya lokalerna gör att verksamheten, som tidigare varit utspridd, kan samlas på en plats. – Det blir en arena för vuxenutbildning med lokaler som är särskilt byggda för att passa verksamhetens behov, säger Åza Hortell, områdeschef för gymnasiet och vuxenutbildning.

De nya lokalerna kommer att utformas så att det är möjligt för både elever och personal att kunna samarbeta eller jobba enskilt. Eftersom mycket av undervisningen sker på distans ska det finnas särskilda rum för det.
– Särskild hänsyn har också tagits till ljusinsläpp och en bra ljudnivå, säger Johannes Wiberg, byggprojektledare.

Idag finns det en byggnad på Mossvägen i området Berghem där vissa verksamheter inom vuxenutbildningen redan har lokaler. Den nya byggnaden byggs bredvid den nuvarande i samma stil med två våningar samt en suterrängvåning. De två byggnaderna binds samman genom en länk och en ny entré skapas. När allt är klart och vuxenutbildningen är samlad rymmer lokalerna både undervisningslokaler och studieytor i form av Lärcentrum som alla som studerar på Komvux eller Yrkeshögskola kan använda. Studie-och yrkesvägledning, antagningsfunktion och ledning för Komvux och Yrkeshögskola tar också plats i de nya lokalerna.

Byggnaden har en stomme av trä, istället för betong som normalt används, vilket ger mindre klimatpåverkan. Just stommen är en byggnadsdel som står för stor klimatpåverkan från byggskedet.
– Vi utreder också om det finns möjlighet att sätta upp solceller på taket på byggnaden, berättar Johannes Wiberg, byggprojektledare.

Planen är att skolan ska börja byggas hösten 2023 och att vuxenutbildningen kan flytta in höstterminen 2025. Nästa steg för kommunen är att söka bygglov och upphandla en entreprenör för uppdraget. Vasaskolan där vuxenutbildningen har en del av sin verksamhet ska göras om till ett gymnasium eftersom det finns ett stort behov av gymnasieplatser då antalet 16–18-åringar förväntas öka mycket de närmsta åren.

Bild

Bild som visar entrén till de nya lokalerna. Illustration av LINK Arkitektur.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Sidan publicerad av: Andreas Moberg