Kontakta Familjedaghem i Rödåsel med byar

Familjedaghem i Rödåsel med byar
Telefon: Förskolechef: 070-391 58 82
E-post:

Besöksadress:

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Välkommen till Rödåbygdens familjedaghem

I Rödåbygden arbetar vi tillsammans i en gemensam lokal i Bygdegården, Rödåsel.

Här stortrivs vi och vi får vara tillsammans – stora som små. Vi är ett väl sammansvetsat arbetslag med hög trivsel som ger barnen trygghet. Vi arbetar mycket utifrån naturen eftersom den ligger så nära. Vi har skogen, älven, skolan i vår närhet. Vi har fokus på språk, jämställdhet och likabehandling. Vi besöker alltid bokbussen när den kommer till bygdegården, vilket är en onsdag i månaden. Verksamheten har ett gott samarbete med skolan för att få en röd tråd från barnomsorg till skolomsorg. Vi har öppet 06.00–18.00 om det behövs.

Mål och kvalitet

Vi som jobbar har en inriktning på vardagspedagogik grundad på Allmänna råd för familjedaghem. Vardagspedagogiken är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara alla moment och aktiviteter som förekommer naturligt i vardagen. Läroplanen Lpfö-98, som ligger till grund för förskolans verksamhet, är också vägledande för vår verksamhet.

Barns behov och intressen är viktiga utgångspunkter för barns delaktighet och inflytande.

Barnens arbetsmiljö

Vårt mål är att få trygga självständiga barn, trygghet är en förutsättning för allt lärande. Vistelsen i familjedaghemmet ska innebära att barnen får vistas i en lugn och trygg miljö. Vi vill ge barnen självförtroende och en god självkänsla, social och emotionell kompetens och medinflytande. Vi är medvetna om lekens betydelse för att utveckla barns samspel till inlevelse och empati och skapar förutsättningar för lek och för att utveckla barns lek. Vi strävar efter att varje barn ska känna sig uppskattat för den hen är.

Barnens lärande

Verksamheten bedrivs i lokaler där vi utnyttjar närmiljön för lärande och utveckling. Vi vill att barnen ska få ett rikt språk och ordförråd, utveckla sin motorik, bli nyfikna och få lust att lära. Vi anser att den fria leken är viktig. Genom leken bearbetar barnen upplevelser och intryck av verkligheten. De lär sig samarbeta, att ta ansvar och att visa hänsyn till varandra. Vi ska se varje barn, uppmuntra och vägleda, ge tid och beröm till barnen och göra barnen delaktiga i verksamheten genom att lyssna på vad barnen har att säga. Vi försöker finna lösningar som stödjer barns utveckling av självkänsla, självförtroende, mod, ansvarskänsla och samarbetsförmåga

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Publicerad: 9 juni 2017
Sidan publicerad av: Ann-Kristin Ek