Kontakta Familjedaghem i Hissjö

Familjedaghem i Hissjö
Telefon: Förskolechef: 090-16 28 96
E-post:

Besöksadress:

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Välkommen dagbarnvårdarna i Hissjö, Håkmark, Haddingen och Tavelsjö

Vardagspedagogik och den fria leken är en viktig stomme i våra familjedaghem. Fantasi och kreativitet får fritt utrymme. Vi strävar efter en trygg och en harmonisk vistelse för barnen där glädje och gemenskap har stor betydelse.

Verksamheten bygger på en väl utvecklad samverkan mellan hem och dagbarnvårdaren.

Det unika med familjedaghem är att verksamheten består av en liten barngrupp, ger möjlighet till lugn och ro, är lyhörd för barnens förslag och önskemål och ger dem därför inflytande över sin dag. Familjedaghem har närhet till naturområden och det serveas hemlagad mat .

Inskolning

Inskolning sker löpande genom året vid tillgång av plats. Inskolningen planeras utifrån det enskilda barnets behov och i samarbete med vårdnadshavare.

Vår kompetens

Verksamheten och kvalitetsarbetet planeras vid familjedaghemmens stängningsdagar utifrån vår årsplan. Utvärdering sker månadsvis.

Målsättning

Lägga en god grund för det livslånga lärandet

Se varje barn som unika individer

Tillvarata barnens intressen och funderingar

Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig väkomna

Öppettider

Familjedaghemmen kan ha öppet mellan 06.30-18.30 om det behov finns. Om du som förälder har andra behov, kontakta enhetschef.

Läs mer om familjedaghemmen:

Helen Dahlberg
Anneli Holmgren
Marita Sandström
Catarina Tjärnberg

Åsa Holmberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Publicerad: 13 juni 2017
Sidan publicerad av: Viktoria Huhtasaari