Bild för 'Barnomsorg i familjedaghem'

Vi tar hand om det käraste du har

Tänk så många intryck, personer och platser som formar ditt barn. Viktigast är självklart ni föräldrar, men skolan är också en viktig del av uppväxten. Därför vill vi ge ditt barn en trygg tid i förskolan, en bra lärmiljö och inspiration att fortsätta lära - hela livet.