Validering

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och den kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats” (20kap. 30§ skollagen).

Som studerande vid Viva Komvux i Umeå har du möjlighet att validera både din praktiska och/eller teoretisk kompetens inom vård och omsorg. Utbildningen kan på så sätt förkortas eller anpassas.

Om du kan validera din praktiska kompetens – motsvarande APL - påverkar det kursens upplägg, start- eller avslutningstid.  För att du ska kunna planera dina studier är det viktigt att du har alla dokument för validering inlämnade och bedömda av kursläraren före kursstarten.

Här finns mer information om ValideringPDF.


Hade du nytta av informationen?  
(10 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2018-10-01

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.