Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege, VO-College, är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. VO-College ger den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik.

Läs mer här:

VO-College Västerbottens hemsida

Hade du nytta av informationen?  
(8 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2017-03-09

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.