• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Samhällsorientering (SO)

Samhällsorientering är en lagstadgad uppgift för kommunerna att erbjuda nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. I samhällsorienteringen ska betydelsen av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna tas upp, likaså den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt samt om hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringen ska omfatta minst 60 timmar och ge utrymme för dialog och reflektion. Den ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Den ska innehålla följande delar:

 1. Att komma till Sverige.
 2. Att bo i Sverige.
 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
 4. Individens rättigheter och skyldigheter.
 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
 6. Att påverka i Sverige.
 7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
 8. Att åldras i Sverige.

Samhällsorienteringen ska ges av personer som har lämplig pedagogisk utbildning eller erfarenhet och ämneskunskap. Kommuner kan anordna samhällsorientering själva eller uppdra åt andra att göra det. Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Länsstyrelserna ska främja och stödja samarbete mellan kommunerna och följa upp verksamheten.

 

Vem har rätt till samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är till för den som är mellan 18 och 64 år och ny i Sverige. Den nyanlände ska antingen ha:

 • har en etableringsplan hos arbetsförmedlingen
 • eller vara anhöriginvandrare (och folkbokförd i en kommun för första gången
  efter 1 maj 2013).

Samhällsorientering erbjuds inte till den som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare

Det är arbetsförmedlingen som anmäler de som har en etableringsplan till kursen. Anhöriginvandrare som ej har en etableringsplan, men omfattas av rätten till samhällsorientering, ansvarar själv för sin anmälan men kan få stöd i sin kommun.

 

 

För mer information

Lag (2010:197) 5 § om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Läs mer på www.informationsverige.se

Kontakt

Mohammad Mukahhal
SO-samordnare
viva komvux/sfi
090 - 16 41 34
070 - 260 28 27


Hanna Norberg
rektor
viva komvux/sfi
090 - 16 42 31