Yrkesspåret

Genom att kombinera språkpraktik med undervisning i svenska stärks våra studerande i sin språkutveckling. De får samtidigt en inblick i hur arbetslivet fungerar i Sverige och kännedom om arbetsmarknadens villkor.

Språkeleverna studerar svenska måndag-onsdag och gör praktik torsdag-fredag eller omvänt. Det vill säga, gör praktik måndag-tisdag och studerar svenska onsdag-fredag.

Hade du nytta av informationen?  
(18 röster)
Kontakt

Ingrid Hakalax
arbetsmarknadskoordinator
Viva komvux/sfi
Umeå kommun
090-16 10 00 (vx.)
ingrid.hakalax@umea.se

 

Anton Lygren
koordinator
Viva komvux/sfi
Umeå kommun
070- 265 60 77
anton.lygren@umea.se


Sidan granskad av Conny Forsström

2018-08-21

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.