Heltidsstudier Dagtid

Vi erbjuder heltidsundervisning måndag - fredag under dagtid. eleverna studerar i en egen klass som är indelad efter spår och kurs, från A-D nivå.Hade du nytta av informationen?  
(18 röster)

Sidan granskad av Conny Forsström

2017-06-14

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.