Alfabetisering

Alla har inte samma förutsättningar för språkstudier — det tål att upprepas gång på gång. Alfabetisering är en studieform för elever som inte har gått skola i hemlandet.
Genom tålmodigt arbete får eleven lära sig känna igen alfabetet, kunna ljuda och läsa ihop enkla ord, lära sig läsa och skriva sitt namn, en kunskap de flesta av oss tar för given.
Att ha kännedom om närsamhället och att kunna uttrycka sig muntligt i enkla vardagssituationer är också en viktig bit som vi lägger stor vikt vid.

Hade du nytta av informationen?  
(23 röster)

Sidan granskad av Conny Forsström

2018-05-08

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.