Sfi - Klara färdiga gå!

Sfi – Klara, färdiga, gå! är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning.

Steg 1: breddad undervisning på Sfi:s studieväg 1 med svenska, matematik, omvärldskunskap, arbetsmarknad, hälsa, jämställdhet, kreativa och fysiska aktiviteter – för att skapa grunden.

Steg 2: arbetsträning sommartid på ett vandrarhem och kafé, för elever som vi bedömer har svårt att direkt komma in på en praktikplats och behöver en mjukstart in på arbetsmarknaden med handledning.

Steg 3: våra deltagare är redo för arbetsmarknaden ”på riktigt” och i en övergångsfas tillsammans med Arbetsförmedlingen eller olika utbildningsanordnare hittar vi vägar mot sysselsättning. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och löper över en treårsperiod; januari 2016 - december 2018.

Hade du nytta av informationen?  
(4 röster)
Kontakt

Josefin Denman
projektledare
Viva komvux/sfi
Umeå kommun

090-16 41 44

mejl

Innehåll

Föregående nyhet 
Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Conny Forsström

2016-01-13

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.