Demobild

Projektet Klara, färdiga, gå! har vunnit en utmärkelse!

Förra veckan fick projektet Sfi – Klara, färdiga, gå! ta emot priset The European Language Label – Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2017, som delades ut av Skolverket. I referensgruppen för utmärkelsen satt representanter från EU-kommissionen, Universitetskanslerämbetet, Universitets- och högskolerådet, Lärarnas riksförbund, Språklärarnas riksförbund, utländsk juryrepresentant från schweiziska ambassaden samt Skolverket.

Motiveringen lyder:

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2017 har tilldelats Viva komvux/sfi i Umeå för ett arbetsmarknadsprojekt för kortutbildade vuxna.

Projektet innefattar flera delar: ämnesintegrerad undervisning med fokus på andraspråksinlärning (SFI), studiebesök på arbetsplatser i syfte att verka integrationsfrämjande, hälsoarbete för fysiskt och psykiskt välbefinnande samt arbete med jämställdhet och likabehandling.

”Klara, färdiga, gå” har fått språkutmärkelsen European Language Label för att projektet är motivationsskapande då både hälsa och omvärldskunskap står i fokus och språkkunskaperna blir verktyget för att nå än djupare och bredare kunskaper.

Studiebesöken bidrar i hög grad till att göra skolundervisningen lustfylld. Deltagarna använder och lär sig språket i ett reellt sammanhang och får ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Genom projektet ”Klara, färdiga, gå” har elevernas olika behov identifierats och synliggjorts och många har efter avslutad utbildning fått en anställning.

Vi som arbetar i projektet är såklart mycket glada och stolta över utmärkelsen, och vi vill passa på att tacka alla som varit med både före och under projektresan. 2018 går vi in i vårt sista år med medfinansiering från Europeiska socialfonden och vi ser fram emot en implementering av vårt framgångsrika koncept.

Hade du nytta av informationen?  
(7 röster)
Kontakt

Josefin Denman
projektledare
viva komvux/sfi
090-16 41 44
070-274 27 97
mejl

Mer information

"SFI – Klara, färdiga, gå!" är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning i Umeå kommun. De tre orden i projektets namn symboliserar också tre steg för att nå målet.

Steg 1, Klara – Breddad undervisning på Sfi-skolans (Utbildning i svenska för invandrare) studieväg 1 med svenska, matematik, omvärldskunskap, arbetsmarknad, hälsa, jämställdhet, kreativa och fysiska aktiviteter – för att skapa grunden.

Steg 2, Färdiga – Arbetsträning sommartid på Forslundas vandrarhem och kafé, för eleven som bedöms ha svårt att direkt klara vanlig praktikplats och behöver en mjukstart in på arbetsmarknaden med handledning.

Steg 3, Gå! – Deltagarna är redo för arbetsmarknaden ”på riktigt” och i en övergångsfas tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer hitta vägar mot sysselsättning för deltagarna.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden, som beviljat stöd på 6 125 000 kr över en treårsperiod, januari 2016 – december 2018.

Innehåll

Föregående nyhet 
Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Conny Forsström

2017-12-20

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.