DistansCentrum

I februari 2015 beviljades Viva komvux/SFI ~Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare. Syftet med bidraget är att höja kvalitén i utbildningen, göra den mer individualiserad och flexibel.

Syfte: Syftet med projektet är att skapa ett DistansCentrum, att samordna och bygga ut skolans redan befintliga närdistanskuser, samt att skapa ett in- och uttestningssystem.

Beskrivning av projektet: Vi vill kunna erbjuda ännu flexiblare studier från början till slut, där skolans redan befintliga distanskurser slås samman med flex- och kvällskurs, samt att distans för kortutbildade elever utökas med B-kurs och en anpassad D-kurs.  Detta för att möjliggöra flexiblare och mer individanpassade studier för elever med andra aktiviteter. För att effektivisera elevernas progression inom och mellan kurserna vill vi även utforma ett system för in- och uttestning till distanskurserna. Det skulle minska köerna till dessa kurser som periodvis är långa.

Vi vill skapa en attraktiv fysisk miljö, en mötesplats för distanselever som önskar handledning, muntlig interaktion och hjälp i större omfattning än de träffar som erbjuds inom varje kurs idag. Ett DistansCentrum ger eleven möjlighet att utforma sina studier efter sina behov för stunden.  Då elevernas behov av handledning är olika, är det viktigt att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som kan innebära allt från handledning, samtal och uttalsträning till att eleven studerar självständigt i lärplattformen men med stöd av lärare, spec eller IT-pedagog.

Klicka här för att besöka projektets hemsida.

Hade du nytta av informationen?  
(2 röster)
Kontakt

Therese Mhanna
sfi-lärare
Viva komvux/sfi
Umeå kommun

090-16 41 45
072-530 11 53
mejl


Hanna Norberg
sfi-lärare
Viva komvux/sfi
Umeå kommun
mejl

090-16 41 45
070-214 06 61

Innehåll

Föregående nyhet 
Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Conny Forsström

2015-04-14

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.