Demobild

Delar av verksamheten i paviljongerna

Sedan tidigare är yrkesspåret och två av 2C-kurserna förlagda till paviljongerna. Från måndag den 24 oktober flyttar de flesta av studieväg 2-kurserna dit. På Mossvägen 1 blir studieväg 1, 3, kvälls-, och distanskurserna kvar.

Hade du nytta av informationen?  
(2 röster)
Kontakt

Anne Kiviniemi
rektor
Viva komvux/sfi
090-16 28 57

mejl

Innehåll

Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Conny Forsström

2016-10-21

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.