Lärling - Butikssäljare

En utbildning med fokus på kundservice och försäljning. Under utbildningen får du användbara kunskaper inom säljteknik och praktisk marknadsföring.

En säljarutbildning där du får viktig branscherfarenhet och företagskontakter. Du får lära dig alla delar som ingår i yrket, bland annat kassahantering, orderhantering och prismärkning av varor. Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Allmänt

▪ Vuxenutbildning med yrkeskurser på gymnasial nivå.
▪ Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats.
▪ Betyg ges i respektive kurs i samråd mellan lärare och handledare. ▪ Heltidsstudier 35 veckor.
▪ Under förutsättning att avtal kan skrivas med företag.
▪ Utbildningen är CSN berättigad. Du kan ansöka om studiemedel för utbildningen.
▪ Bifoga dina betyg, samt CV och ett personligt brev med din ansökan.

Start: 19 augusti 2019

Här är mer information >>PDF

Ansökan: Kontakta studievägledarna på Viva vägledning, Sveagatan 8, tel: 090-16 17 20. Se www.umea.se/vux för mer information angå­ende öppettider.

Gör din ansökan här >>

Hade du nytta av informationen?  
(3 röster)
Kontakt

Jeanette Haglund
rektor Lärlingsutbildningar
090-16 49 42
mejl 

Elisabeth Göransson
Samordnare
090-16 11 58
090-16 17 20
mejl

Carin Åsberg
Studie- och yrkesvägledare
090-16 54 84
090-16 17 20
mejl

Mer information

Följande ämnen ingår i Lärling - Butikssäljare:

• Servicekunskap, 100p
• Branschkunskap inom handel och administration, 100p
• Personlig försäljning 1, 100p
• Personlig försäljning 2, 100p
• Praktisk marknadsföring 1, 100p
• Affärsutveckling och ledarskap, 100p
• Inköp, 100p

Totalt 700p

Innehåll

Vuxenexpeditionen
090-16 28 75
info.vivakomvux@umea.se

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2019-04-09

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.