Prövning enligt Vux 2012

Här kommer prövningsinformation för kurser enligt Vux 2012, d.v.s. fr.o.m. höstterminen 2012, anslås.
Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)

Innehåll

LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "start". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Sidan granskad av