Att lyckas med dina studier

Den hjälp vi erbjuder dig för att du ska klara dina studier på bästa sätt är följande:

Studie- och yrkesvägledning för vårdelever

Alla vård- och omsorgselever har tillgång till studie- och yrkesvägledare. Ulrika Stenlund finns fr.o.m. 7 november i Vårdvillan (hus 6, Umestan) där hon har följande drop-in tid:

Tisdagar kl. 08.30-11.30

Studievägledare från Viva vägledning

Studie- och yrkesvägledare har service i våra lokaler på Matrisen, Lärlingsgatan 21.
Öppettider: tisdagar kl. 08.30-16.00 och torsdagar kl. 11.30-16.00 (lunch 12.00-13.00). 

Du är även välkommen till Viva vägledning på Sveagatan 8. Se Viva väglednings webbplats för information om bl.a. telefontider och drop-in verksamhet. Dit kan du också vända sig för att få hjälp med att fylla i din webbansökan.

Digital kompetens

För dig som läser SAS grund ges stöd och hjälp inom ämnet Digital kompetens.

Elever på SAS G2, SAS G3 eller på SAS1 har tiden onsdag 8.30-9.50 i SAL K8

Elever på SASG1 (båda kurserna) har tiden torsdagar 8.30-9.50 i SAL K9

Studiecentrum/Elevdatorer

Elevdatorer finns på Matrisen, Lärlingsgatan 21. Fem stycken datorer finns i Cafeterian/Skrivsalen, två elevdatorer finns i uppehållsrummet vid huvudentrén. 
För att kunna använda skolans datorer måste du ha användar namn och lösenord.

Förbättra din studieteknik

Se våra länkresurser för studieteknik

Förväntansdokument  

Vad krävs för att lyckas med sina studier? Här får man kunskap om vad som förväntas av såväl studerande som personal. Utifrån detta kan man välja studieform och planera sina studier. Här är sidan med förväntansdokument.

Räknestugar

Gratis räknestugor på Dragonskolan och Midgårdsskolan öppna för alla elever. Läs mer här.

WebMath

Du som studerar vid Viva komvux har gratis tillgång till den webbaserade resursen WebMath
Upplägg: Du kan via Internet tillgodogöra dig Grundskolans och Gymnasiets matematikkurser. Totalt cirka 30 timmar med över 400 animationer.
Adress: www.webmath.se
Användarnamn: Viva
Lösenord: Uggla 

Studiestöd

Studiestöd kommer under hösten 2016 att erbjudas av Stödteamet Viva komvux. Här är mer information >>

Funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning, som påverkar din inlärning, erbjuder vi Läxhjälp och Studiestöd (se rubriken ovan).

Kompensatoriska hjälpmedel

Om du har en diagnostiserad funktionsnedsättning har du möjlighet att låna dator med olika typer av kompensatoriska program som ger dig stöd för läsning, skrivning och stavning etc.

Du kan ladda ned talböcker via Legimus och kursböcker via Inläsningstjänst. Inloggningsuppgifter får du på biblioteket om du har en diagnostiserad funktionsnedsättning.

Kurator

Om du vill tala om din situation på skolan eller din livssituation i övrigt är du välkommen att vända dig till kurator Åsa Olofsson

Länkbibliotek

Viva komvux länkbibliotek har massor av länkar till undervisningsresurser i allmänna ämnen.

Hade du nytta av informationen?  
(66 röster)

Sidan granskad av Lars Erik Sundström

2016-11-30 11.08

Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.