Att lyckas med dina studier

Den hjälp vi erbjuder dig för att du ska klara dina studier på bästa sätt är följande:

Studie- och yrkesvägledning för vårdelever

Alla vård- och omsorgselever har tillgång till studie- och yrkesvägledare. Ulrika Stenlund kommer att finnas på plats på skolan tre dagar/vecka. Hon har följande drop-in tid:

Torsdagar kl. 08.30-11.30 (Drop In-tiden inställd v. 11-13 p.g.a. antagningsarbete med nya elever)

Extra studiestöd för vårdelever

​Onsdagar kl. 10.30-11.30 i sal G308

Förbättra din studieteknik

Se våra länkresurser för studieteknik

Förväntansdokument  

Vad krävs för att lyckas med sina studier? Här får man kunskap om vad som förväntas av såväl studerande som personal. Utifrån detta kan man välja studieform och planera sina studier. Här är sidan med förväntansdokument.

Digital kompetens

För dig som läser SAS grund ges stöd och hjälp inom ämnet Digital kompetens. Mer information ges av kursansvarig lärare.

Räknestugar

Gratis räknestugor på Dragonskolan och Midgårdsskolan öppna för alla elever. Läs mer här. ​

Studiestöd

Studiestöd kommer under hösten 2014 att erbjudas av Stödteamet Viva komvux. Här är en länk till ansökan.

Funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning, som påverkar din inlärning, erbjuder vi Läxhjälp och Studiestöd (se rubriken ovan).

Kompensatoriska hjälpmedel

Om du har en diagnostiserad funktionsnedsättning har du möjlighet att låna dator med olika typer av kompensatoriska program som ger dig stöd för läsning, skrivning och stavning etc.

Du kan ladda ned talböcker via Legimus och kursböcker via Inläsningstjänst. Inloggningsuppgifter får du på biblioteket om du har en diagnostiserad funktionsnedsättning.

Kurator

Om du vill tala om din situation på skolan eller din livssituation i övrigt är du välkommen att vända dig till kurator Åsa Olofsson

Studievägledare från Viva vägledning

Tisdagar kl. 09.00-16.00 och torsdagar kl. 10.30-16.00 (lunch 12.00-13.00) finns studeivägledare i administrationskorridoren våning 2 i G-huset. Det är av största vikt att få vägledning i vårt utbud av kurser och hjälp att välja studieform.
Viva vägledning har sina lokaler på Sveagatan 8 och nås på 090-16 17 20. Se Viva väglednings webbplats för information om bl.a. telefontider och drop-in verksamhet. Dit kan man också vända sig för att få hjälp med att fylla i webbansökan.

Mall för skrivuppgifter

Vi har tagit fram en standardmall för skriftliga inlämningsuppgifter. Målet med mallen är att du som studerande ska känna trygghet, när det gäller vilka riktlinjer som gäller.
Ladda ner mallenPDF

Länkbibliotek

Viva komvux länkbibliotek har massor av länkar till undervisningsresurser i allmänna ämnen.

Hade du nytta av informationen?  
(63 röster)

Sidan granskad av

Lars Erik Sundström

2015-03-05 12.03

Viva komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.