Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna arbetar främst med att vägleda och ge information till dig som elev inför studie- och yrkesval. Detta sker under tiden du går i gymnasiet men även inför din fortsatta karriärväg.

Hade du nytta av informationen?  
(4 röster)
Kontakt

Eva Koppari
090-16 58 53
mejl

Sven Ollander
090-16 58 52
mejl

Sidan granskad av Andreas Moberg

2016-08-25

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.