Välkommen till Västangårds skola!

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, uppträda, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.

Läs mer om vårt arbete Kommunikation-vägen till kunskap!

Världsvattendagen firades på Västangård av kökspersonalen och eleverna den 22 mars för 21 året i rad!

Runt om i Sverige, och i runt om i världen, uppmärksammas olika aspekter av vatten denna dag. Årets tema för Världsvattendagen är sambandet mellan Vatten och Energi. Läs mer på världsvattendagens hemsida!

Kulturhuvudstadsåret invigdes på Västangård under fredagen 31 januari av alla elever på skolan! Se bilder här!

I fokus
Aktkuellt

Studie-och stängningsdagar

22 april och 5 juni 2014 studiedag för skolan. Fritids öppet.

13 juni stängningsdag fritids. ​

Fritids har sommarstängt v. 28-31. 


SpråkvalsblankettPDF

Länkar:

Välj språk - UR

Tyska

Franska

Spanska

Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av

Wiveca Ulander

2014-03-24 12.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.