Välkommen till Västangårds skola!

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.


Föreläsningar Tal & språk

Föreläsning om språkstörning, 22 april 2015PDF

Maria Levlin förläsningPDF


Grej of the day och MIK!

Skolbiblioteket, Vicky och Rebecka, har varit på ett intressant besök på en Grej-of-the-day-lektion hos Micke i fyran! Eftersom vi läst i flera tidningar att han bl a toppar följare på FB och numera också medverkat i flera TV-uständningar blev vi nyfikna, särskilt om eleverna kommer till biblioteket och vill låna och läsa mer om alla möjliga händelser, personer och platser. Otroligt roligt att se hur upplägget går till! Imponerande att också uppleva hur barnen sätter ihop tidigare lektioner med dagens tema. Läs och lyssna här!

Lärum

Nu är det dags för er föräldrar att komma in i LäRum. Följ Länken till höger som heter Lärum.

Ni kan redan nu logga in om ni har en e-legitimation

Här hittar du informationsmaterialPDF om Lärum


Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av Ulf Patrik Henriksson


2015-04-23 15.17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.