Välkommen till Västangårds skola!

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, uppträda, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.

Läs mer om vårt arbete Kommunikation-vägen till kunskap!

Snart dax för val av skola!

I förskoleklasserna har vi plats för 44 elever nästa läsår och vi har rak kö. Det betyder att vi fyller klasserna allt eftersom ansökningarna kommer in till oss. Det är viktigt att ni lämnar in era ansökningar i god tid.

Språkval inför åk 6 

Språkvalsblankett kommer att skickas ut till elever i skolområdet inom kort

Bokutställning på biblioteket

Nu finns 2014 års bokutgivning för barn och ungdomar på biblioteket. På scenen har vi lagt upp böcker från Bibliotekstjänst för er - elever och lärare - där ni kan botanisera och titta i böckerna. Vecka 4 och 5 visas böcker för barn 6-12 år och vecka 6 och 7 ungdomsböcker. Hör gärna av er till oss om ni hittar böcker som ni tycker vi skall köpa in!


Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av

Ulf Patrik Henriksson

2015-01-23 10.43

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.