Välkommen till Västangårds skola!

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, uppträda, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.

Läs mer om vårt arbete Kommunikation-vägen till kunskap!

Barn sätter spår

Västangårds förskola visar utställningen Barn sätter spår på biblioteket. Barnen har bl a inspirerats av Skulpturparken och femårsprojektet Give me five - sen fått arbeta med sin egen kroppsuppfattning för att därefter skapa egna figurer. De har även gjort självporträtt på t-shirts och egna böcker om självporträtt där man utgått från collageteknik och Picasso.

I fokus
Aktuellt

Välkommen till föräldramöte

åk 7-9

V 38 onsdag kl. 18:30, Aulan

V 38 torsdag Lilla OS


Studiedag ht 14

v 40 Måndag 29:e September har lärarna studiedag.

Fritids är öppet. ​


Länkar:

Datum nationella prov 2015

Åk 3

Åk 6

Åk 9

Språkvalsblankett.PDF

Välj språk - UR

Tyska

Franska

Spanska

Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av

Ulf Patrik Henriksson

2014-09-16 16.02

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.