Välkommen till Västangårds skola!

  • 2015-05-28
    Årets bästa lärare 2015. Micael Hermansson

    Årets bästa lärare


    Micael Hermansson på Västangårds skola i Umeå är utsedd till Sveriges bästa lärare 2015.-Roligt och fantastiskt hedrande, säger han...
    Läs mer

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.


Föreläsningar Tal & språk

Föreläsning om språkstörning, 22 april 2015PDF

Maria Levlin förläsningPDF

Lärum

Nu är det dags för er föräldrar att komma in i lärplattformen Lärum. Ni kan logga in med e-legitimation, följ länken här till höger på som heter Lärum.

Här hittar du informationsmaterialPDF om Lärum

Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av Patrik Henriksson


2015-08-31 09.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.