Välkommen till Västangårds skola!

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, uppträda, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.

Läs mer om vårt arbete Kommunikation-vägen till kunskap!

Per Gustavsson - författarbesök i åk 1

Författaren och illustratören Per Gustavsson, i år pristagare av Elsa Beskow-plaketten, besökte Västangårds åk 1 och berättade om hur det är att vara författare och visade med hjälp av barnen hur han tecknar fram sina figurer.

Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av

Wiveca Ulander

2014-11-11 14.37

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.