Välkommen till Västangårds skola!

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, uppträda, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.

Läs mer om vårt arbete Kommunikation-vägen till kunskap!

Barn sätter spår

Västangårds förskola visar utställningen Barn sätter spår på biblioteket. Barnen har bl a inspirerats av Skulpturparken och femårsprojektet Give me five - sen fått arbeta med sin egen kroppsuppfattning för att därefter skapa egna figurer. De har även gjort självporträtt på t-shirts och egna böcker om självporträtt där man utgått från collageteknik och Picasso.

I fokus
Aktkuellt

Välkommen åter alla elever till ett nytt läsår! Vi börjar som vanligt tisdag kl 08.10

Schemat första veckan följer inte alltid det ordinarie schemat och klassansvariga lärare kommer att informera hemmet hur dagarna ser ut. Länkar:

Språkvalsblankett.PDF

Välj språk - UR

Tyska

Franska

Spanska

Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av

Wiveca Ulander

2014-08-18 11.18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.