Välkommen till Västangårds skola!

Kommunikation - vägen till kunskap!

Genom kommunikation - läsa, skriva, tala, uppträda, våga uttrycka sina tankar inför kamrater och träna det sociala samspelet - läggs grunden för all kunskapsutveckling. På Västangård arbetar vi tillsammans med barn 0 - 16 år helt i linje med Umeå kommuns SPRÅK-PRIO-satsning.

Läs mer om vårt arbete Kommunikation-vägen till kunskap!

Examensdags!

Årets 9:or önskas varmt lycka till i fortsättningen efter alla år på Västangård!

Västangårdsfesten

Årets västangårdsfest gick av stapeln i solsken och med många barn och föräldrar på plats! Fler bilder!

Youtubeklipp från festen!


Barn sätter spår

Västangårds förskola visar utställningen Barn sätter spår på biblioteket. Barnen har bl a inspirerats av Skulpturparken och femårsprojektet Give me five - sen fått arbeta med sin egen kroppsuppfattning för att därefter skapa egna figurer. De har även gjort självporträtt på t-shirts och egna böcker om självporträtt där man utgått från collageteknik och Picasso.

I fokus
Aktkuellt

Studie-och stängningsdagar

13 juni stängningsdag fritids. ​

Fritids har sommarstängt v. 28-31. 

Stängt för planeringsdagar 11-12 augusti.


Länkar:

Språkvalsblankett.PDF

Välj språk - UR

Tyska

Franska

Spanska

Västangårds skola
Aktörgränd 29
903 64 Umeå

Sidan granskad av

Wiveca Ulander

2014-06-25 10.33

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.