Hade du nytta av informationen?  
(21 röster)
Innehåll
Förskolan Tvillingen
Vardagsvägen 10
906 37 Umeå

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg

2010-02-28 15.39

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.