Förebyggande åtgärder och handlingsplan vid barns försvinnande

Hade du nytta av informationen?  
(10 röster)

Sidan granskad av Carin Sandman

2010-03-05 09.56

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.