Prioriterade mål 2014-2015

Våra mål

  • Vi strävar efter att alla barn ska känna att de är lika mycket värda.
  • Erbjuda en trygg och lustfylld inom- och utomhusmiljö som stimulerar barnens utveckling och lärande med tyngdpunkt på naturen, barnens språkliga utveckling och matematik
  • Hjälpa barnen att upptäcka och använda matematik och naturvetenskap i meningsfulla sammanhang och utveckla förståelse för grundläggande begrepp.
  • Vi ska berätta, synliggöra och dokumentera verksamhetsinnehållet, för att föräldrar ska få större insyn i vår verksamhet.

Hade du nytta av informationen?  
(22 röster)

Sidan granskad av Carin Sandman

2014-12-03 16.36

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.