Mål och kvalitet

Våra mål

  • Vi vill synliggöra barnet.
  • Vi ser barnet som rikt, starkt och kompetent att komma fram till egna lösningar och omdömen.
  • Vi vill vara lyssnande, lyhörda  och aktivt frågande pedagoger.
  • Vi vill utveckla och stärka barnet.
  • Vi vill ta vara på barns nyfikenhet.
  • Vi vill skapa en berikande inne och utemiljö på förskolan, där barnet kan aktivt utforska och lära genom lek.
  • Vi vill att Tvillingen ska vara en berikande mötesplats, där man har roligt och är full av lust att lära och utvecklas genom leken.
  • Vi vill erbjuda en social och kulturell trygghet utöver den egna familjen.

Hade du nytta av informationen?  
(22 röster)

Sidan granskad av

Carin Sandman

2014-10-20 10.11

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.