Avdelningar på Tvillingen
namnskylt Förskolan Tvillingen
Hade du nytta av informationen?  
(24 röster)
Öppettider

Tvillingen kan ha öppet mellan 06.30-18.30.
Just nu har vi öppet 06.30-17.30.

Månljuset är öppnings och stängningsavdelning mellan
06.30-07:00 samt 16:45- 17:30 slås alla avdelningar ihop och håller till på Månljuset.

Om du som förälder har andra behov, kontakta
förskolechef Ingalill Bring
16 46 24
070-244 62 42

ingalill.bring@umea.se

Innehåll

Förskolan Tvillingen
Vardagsvägen 10
906 37 Umeå

Sidan granskad av

Harriet Elaine Elstig

2014-05-05 11.18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.