Förskolan Tvillingen ligger i Ersmark, en by 8 km från Umeå, i ett naturskönt område nära intill skog och ängar.

På Tvillingen finns det fem avdelningar och där arbetar vi med att skapa utmanande och inspirerande miljöer för lärande både inom- och utomhus. Vi vill tillvarata barnens nyfikenhet och ge valmöjligheter för barnens lek och fantasi. Vi vill stimulera barnens språkliga och kommunikativa utveckling, deras matematiska utveckling, deras skapande samt barnens intresse för natur och miljö.

I fokus

Förskolan Tvillingen är stängd för planering onsdag 7/1-15Förskolan Tvillingen
Vardagsvägen 10
906 37 Umeå

Sidan granskad av Carin Sandman


2014-12-04 17.53

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.