Förskolan Tvillingen ligger i Ersmark, en by 8 km från Umeå, i ett naturskönt område nära intill skog och ängar. Vårt upptagningsområde är Ersmark, Ersforsen och närliggande byar som Fäboåkern och Fällforsån.

För oss är arbetet med naturen - naturligt, vilket också är vår profil.

Förskolan Tvillingen
Vardagsvägen 10
906 37 Umeå

Sidan granskad av

Carin Sandman

2014-10-20 10.42

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.