Förskolan Tvillingen ligger i Ersmark, en by 8 km från Umeå, i ett naturskönt område nära intill skog och ängar.

I fokus

Förskolan Tvillingen är stängd för planering onsdag 7/1-15Förskolan Tvillingen
Vardagsvägen 10
906 37 Umeå

Sidan granskad av

Carin Sandman

2014-11-11 19.56

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.