Bild- och slöjdprofil (BiS)

Alla elever som ska börja åk 7 kan söka till bild- och slöjdprofil. Det krävs inga förkunskaper i något ämne, utan vi vill ha elever med ett stort intresse och engagemang.

På bild och slöjd får du möjlighet att arbeta utifrån dina egna önskemål, individuellt och tillsammans med andra elever, med bilder, foto, filmer, datorgrafik, formgivning, design, skulpturer, hemsidor, projekt, utställningar, internet, målningar, slöjdtekniker och hantverk.

Utöver det ordinarie schemat, har eleverna 80 minuter bild/slöjd extra per vecka. Den totala tiden är dock densamma för alla elever.

Hade du nytta av informationen?  
(35 röster)
För mer information

Alfredo Castro
Tel: 070-626 39 07

Jari Aalto
Tel: 070-240 86 13

Ingela Viberg
Tel: 073-366 86 42

Broschyr bild- och slöjdprofilPDF
AnsökningsblankettPDF

Sidan granskad av

Gabrielle Hultdin

2015-01-14 10.45

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.