Bild- och slöjdprofil (BiS)

Att söka till bild- och slöjdprofil

Alla elever som skall börja åk 7 kan söka till bild - och slöjdprofil. Det krävs inga förkunskaper i något ämne, utan det vi vill ha är intresserade och motiverade elever som har ett stort intresse för bild, slöjd eller bådadera.

Om bild- och slöjdprofilen

Du får möjlighet att arbeta utifrån dina egna önskemål, individuellt och tillsammans med andra elever, med bilder, foto, filmer, datorgrafik, formgivning, design, skulpturer, hemsidor, projekt, utställningar, internet, målningar, slöjdtekniker och hantverk.

Idén med profilklass i bild och slöjd är att kombinera två ämnen där fantasi, kreativitet, kommunikation är gemensamma nämnare och därigenom utnyttja material, lärarkompetens, maskiner med mera på ett maximalt sätt.

Profilen har funnits sedan början av 2000-talet, och elever, föräldrar och lärare har mycket goda erfarenheter av verksamheten.

Alla elever som går bild- och slöjdprofil tillhör samma enhet, och tillsammans med övriga klasser i den enheten bygger lärarna sin undervisning på elevinflytande, ämnesintegrering och individualisering i alla ämnen.

Eleverna planerar sin undervisning med stöd av lärarna och erbjuds samarbete mellan alla ämnen, arbete i projekt, möjlighet att arbeta med aktuella händelser, samarbeta med andra skolor, företag mm. Utvecklingssamtalen läggs upp utifrån en ny modell.

Tidsram/vecka:

Utöver det ordinarie schemat, har eleverna 80 minuter bild/slöjd extra per vecka. Den totala tiden är dock densamma för alla elever.

Hade du nytta av informationen?  
(34 röster)
För mer information

Om du har pedagogiska frågor om BiS-profilen kan du kontakta;

Alfredo Castro
Tel: 070-626 39 07

Jari Aalto
Tel: 070-240 86 13

Ingela Viberg
Tel: 073-366 86 42

Broschyr bild- och slöjdprofilPDF
AnsökningsblankettPDF

Sidan granskad av

Kristina Olsson

2014-11-19 10.20

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.