Elevrådet på Tegs central har en egen blogg!

Nu har elevrådet sin egen blogg. Där kan man läsa protokollen samt kommentera och komma med förslag på förändringar i vår skolvardag. Välkomna att titta in där!

Här hittar du bloggen.

Hade du nytta av informationen?  
(7 röster)

Innehåll

Tegs centralskola
Målargränd 15
904 31 Umeå

Sidan granskad av Kristina Olsson

2012-04-27 09.10

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.