Nyhetsarkiv

Här finner du nyheter som publicerats tidigare ...

Hade du nytta av informationen?  
(31 röster)

Innehåll

Tegs centralskola
Målargränd 15
904 31 Umeå

Sidan granskad av

Britt-Inger Norberg

2010-03-24 14.03

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.