Tobaksfri Duo

Tegs centralskolas arbetsgrupp mot tobak arbetar med tobaksfrågor och vill verka för en tobaksfri miljö här på skolan.

Tobaksfri Duo använder sig utav kontraktsmetoden, som innebär att eleven skriver ett kontrakt tillsammans med en vuxenpartner, där elev och partner lovar att vara både rök och snusfria under hela högstadiet, dvs. i 3 år.

Arbetsgruppen består av elever och personal på skolan i samarbete med skolhälsovården, folktandvården och Tobaksfri Duo i Västerbotten.

Tobakskfri Duo är en metod för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar. Det är ett samarbete mellan folktandvården, samhällsmedicin och skolorna i Västerbotten.

Folktandvården startar upp arbetet med Tobaksfri Duo i årskurs 6.

Vi på Tegs centralskola arbetar utifrån en modell där intresserade elever i
åk 7 - 9 anmäler sig till vår elevgrupp på skolan.

De går i sin tur på utbildningar och och aktivitetsdagar för att kunna sammanställa en föreläsning för årskurs 6. Vi tror att eleverna är goda förebilder och inspiratörer för de yngre när de får dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.


Läs mer om Tobsksfri duo!


Läs senaste nyhetsbrevetPDF från Tobaksfri duo.

Hade du nytta av informationen?  
(15 röster)

Innehåll

Tegs centralskola
Målargränd 15
904 31 Umeå

Sidan granskad av Kristina Olsson

2015-04-08 09.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.