Mål och kvalitet

Läsåret 2014/15 kommer att bli ett händelserikt och positivt år med en stor förändring för Tegs centralskola. Vi ska äntligen få bli en skola med ökad mångfald, med fler språk som talas i korridorer och klassrum, fler nationaliteter och en bredare kulturmix; detta i och med vår nya verksamhet för nyanlända elever. 

Vi har en kompetent personalgrupp som tillsammans med oss rektorer skapar rutiner för att öka likvärdigheten i skolan med inkludering och kunskap i fokus, med basen i en tydlig värdegrund. Vi är också stolta över att ha inte mindre än sex stycken förstelärare på vår skola; ett signum för vår höga professionalitet och kunskap i lärarkåren.

Vi behöver fortsätta att fokusera på våra förbättrade resultat och då med ökat fokus på att minska skillnaden mellan pojkars och flickors betyg. Detta är ett av våra viktiga fokusområden för det kommande läsåret 2014/15.

Våra elever är nöjda med sin skola och de allra flesta trivs bra vilket visar sig i våra trivselenkäter och den återkoppling vi får från både elever och föräldrar. Vi ser detta delvis som frukten av ett konsekvent arbete med likabehandling som är en del i en ständig strävan efter att ytterligare höja upplevelsen av en trygg verksamhet för våra elever.

Hos oss har alla elever tillgång till en egen bärbar dator och vi fortsätter att utveckla struktur och pedagogik för att IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) ska bli ett naturligt verktyg i skolans vardag.

Arbetet med kunskap, betyg och bedömning fortsätter att vara grundpelaren i vår verksamhet.

Hade du nytta av informationen?  
(57 röster)

Innehåll

Tegs centralskola
Målargränd 15
904 31 Umeå

Sidan granskad av

Kristina Olsson

2014-09-24 09.18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.