Mål och kvalitet

Denna sida kommer inom kort att uppdateras!

Hade du nytta av informationen?  
(55 röster)

Innehåll

Tegs centralskola
Målargränd 15
904 31 Umeå

Sidan granskad av

Kristina Olsson

2014-09-17 09.06

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.