Kontakta oss

Adressen till Tegs centralskola är

:

Tegs centralskola
Målargränd 15
904 31  UMEÅ

090-16 53 00

Fax: 090-13 64 39

- Följande klasser ingår i Enhet A: 7A, 7AFo, 8A och 9A

- Följande klasser ingår i Enhet B: 7BiS, 8BiS, 9B och 9BiS

- Följande klasser ingår i Enhet C:  7C, 8C, 9C och 9CMu

- Följande klasser ingår i Enhet D: 7D, 7DMu, 8D och 8DMu, 9IK

Funktion Namn E-post Telefon
Rektor, Enhet A och C Helena Björnwall Åström E-post 090-16 53 01, 070-643 42 90
Rektor, Enhet B och D Jan Steneberg E-post 090-16 53 09, 070-370 44 47
Expedition Kristina Ohlsson E-post 090-16 53 00
Expedition Eva-Marie Liljeström Brodin E-post 090-16 10 38
Expedition Viveca Lindqvist E-post 090-16 47 04
Samordnare IK-klasser Ann-Christin Karlsson E-post 090-16 53 19, 076-133 02 36
Kurator Marie Wigren E-post 090-16 53 27
SYV Erica Lidgren E-post 090-16 53 11, 070-655 18 42
Skolsköterska Majlis Stighall Linder E-post 090-16 53 24, 070-539 30 54
Skolbibliotekarie Åsa Nilsson E-post 090-16 53 20
Husmor Carina Rådström E-post 090-16 53 14
Lokalvårdare Annika Hörnqvist E-post 070-601 61 85
Vaktmästare Davod Valijani E-post 070-669 16 11
Vaktmästare/IT Jörgen Sundberg E-post 070-611 97 99
IT-pedagog Dan Carlsson E-post 0730-64 09 81
Enhet A     090-16 53 43
Enhet B     090-16 53 30
Enhet C     090-16 53 42
Enhet D     090-16 53 03
Arbetsrum IK-klasser     090-16 52 85
Spec Katharina Lindholm E-post 090-16 53 03
Spec Anita Eriksson E-post 090-16 53 30
Spec Birgit Jonsson E-post 090-16 53 42
Skolområdeschef Erik Nordahl E-post 090-16 52 84, 070-256 23 53
Sjukanmälan elever Telefon24   090-16 14 00
Webbadministratör Kristina Ohlsson E-post 090-16 53 00
Hade du nytta av informationen?  
(52 röster)

Sidan granskad av Kristina Olsson

2015-02-05 08.17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.