Aktuellt

Här läggs aktuell information som inte behöver/ska sparas nån längre tid.
Hade du nytta av informationen?  
(9 röster)

Innehåll

Förskolan Tanden
Historiegränd 26
907 34 Umeå

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg

2010-03-22 12.47

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.