Om oss

Mångkulturell förskola

Förskolan Tanden har barn från många olika länder. Varje barn har med sig sin kultur, sina traditioner och erfarenheter. Vi vill att barnen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och fungera tillsammans oavsett kulturell bakgrund. En viktig del i det arbetet är att utveckla barnens språk. Språkarbetet på avdelningarna sker dagligen i vardagssituationerna där pedagogerna är medvetna om på vilket sätt de tilltalar barnen för att de ska få reflektera och bli aktiva i sitt eget lärandet. Genom aktiviteter som sång, sagoläsning, rim och ramsor stimuleras barnens språkutveckling.


Natur

Vi gör varje vecka utflykter till naturen i närområdet. Barnen får då möjlighet till att tillsammans utforska, upptäcka och leka i naturen.

Hade du nytta av informationen?  
(29 röster)
Öppettider

Förskolan har öppet måndag till fredag mellan kl. 6.00-17.30.
Korallen är öppnings- och stängningsavdelning.
Om du som förälder har andra behov, tala med vår förskolechef.

Läs mer
Förskolan har tre stora avdelningar. Under läsåret har Tanden haft 15-17 barn/avdelning och 3,50 - 3,75 pedagoger i varje grupp. En avdelning är alltid öppnings- och stängningsavdelning. Förskolan har tre planerings- och utvärderingsdagar per år och då är förskolan stängd.
Fakta
Bibliotek
Busshållplats
Fotbollsplan
Isbana
Natur

Innehåll

Förskolan Tanden
Historiegränd 26
907 34 Umeå

Sidan granskad av

Frida Näsström

2013-12-03 13.46

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.