Om oss

Mångkulturell förskola

Förskolan Tanden har barn ifrån Sverige och från många andra olika länder. Varje barn har med sig sin kultur, sina traditioner och erfarenheter. Vi vill att barnen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och fungera tillsammans oavsett kulturell bakgrund.

En viktig del i det arbetet är att utveckla barnens språk. Språkarbetet på avdelningarna sker dagligen i vardagssituationerna där pedagogerna är medvetna om på vilket sätt de tilltalar barnen för att de ska få reflektera och bli aktiva i sitt eget lärandet. Genom aktiviteter som sång, sagoläsning, rim och ramsor stimuleras barnens språkutveckling.

Vi har väldigt blandade barngrupper där alla barn har utbyten av varandra.

Värdeord: Delaktighet

​Vi har ett värdeord som vi arbetar mot. Det innebär att vi försöker få in delaktighet i allt vi gör, det gäller både personal, barn och vårdnasdhavare.

Vi gör barnen delaktiga i vår verksamhet genom att lyssna på deras åsikter, ta tillvara på deras idéer och låta dem ha inflytande i vad de vill göra under dagen.

En gång om året har vi vernissage på förskolan. Då bjuder vi in barnens anhöriga till förskolan och barnen får tillsammans med pedagogerna visa vad vi arbetat med under året.

Detta är ett sätt att göra de anhöriga mer insatta och delaktiga i vad vi gör på föskolan.

Natur

Vi gör varje vecka utflykter till naturen i närområdet. Barnen får då möjlighet till att tillsammans utforska, upptäcka och leka i naturen.

Hade du nytta av informationen?  
(30 röster)
Öppettider

Förskolan har öppet måndag till fredag mellan kl. 6.30-17.30.
Korallen är öppnings- och stängningsavdelning.
Om du som förälder har andra behov, tala med vår förskolechef.

Läs mer

Förskolan har tre stora avdelningar. Under läsåret har Tanden haft 15-18 barn/avdelning och 3 - 3,80 pedagoger i varje grupp. En avdelning är alltid öppnings- och stängningsavdelning. Förskolan har tre planerings- och utvärderingsdagar per år och då är förskolan stängd. Ålidhems skolområde har en utbildningseftermiddag per termin, den dagen stänger förskolan kl. 13.00.

Fakta
Bibliotek
Busshållplats
Fotbollsplan
Isbana
Natur

Innehåll

Förskolan Tanden
Historiegränd 26
907 34 Umeå

Sidan granskad av Maria Warg

2015-03-19 10.18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.