Mål och kvalitet

Varje läsår arbetar vi med några utvalda mål ur läroplanen extra mycket. Ibland har vi målen i ett läsår och ibland i flera år. Det beror på hur långt vi arbetat med dem.

 

Barns arbetsmiljö

 
Mål 2014/2015
 
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Barnens lärande

 
Mål 2014/2015
 
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin lust samt förmåga att leka och lära.
 
 

Barnens personliga och sociala utveckling

 
Mål 2014/2015
 
- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 
 
 
 

In English

 
Goals 2014/2015
 
- The preschool should strive to ensure that each child develops openness, respect, solidarity and responsibility.
 
- The preschool should strive to ensure that each child develop their curiosity and enjoyment, as well as their ability to play and learn.
 
- The preschool should strive to ensure that each child develops the ability to take account of and empathise of others, as well as a willingness to help others.
 
 
 
 
Hade du nytta av informationen?  
(24 röster)

Innehåll

Förskolan Tanden
Historiegränd 26
907 34 Umeå

Sidan granskad av Frida Näsström

2014-10-21 10.11

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.