Korallen

Personalen på Korallen är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi på Korallen arbetar med att stärka barnens självförtroende och självkänsla. Vi inspirerar barnen att ta egna initiativ vid matsituationen och påklädning. Barnen får även lära sig att ta ansvar över sig själva och för varandra.
Modersmålsundervisning är ett viktigt inslag i verksamheten.

På Korallen arbetar Lotta, Marie, Evangelia och Maria.

Återkommande aktiviteter under veckan är sångsamlingar, högläsning, ateljéarbete, fri lek och utelek. Vi jobbar med olika teman där barnen får utrycka sig i olika skapande former.

4- och 5-åringarna jobbade med musiksagan Peter och vargen skriven av den ryske kompositören Sergei Prokofiev. I sagan representeras varje karaktär av ett instrument. Peter representeras av fiolen, vargen av valthornet, jägaren av trummorna osv.

Barnen fick göra sina egna masker och spela upp sagan som en teater. De fick också göra ett kollage tillsammans där de använde sig av olika tekniker. Kollaget ser ni på bilden ovan.

Inför FN-dagen den 24 oktober så pratade vi med barnen om barnkonventionen och barnens rätt. Vi läste en bok som handlade om barnkoventionen. Barnen fick måla ett paraly som representerade jordklotet. Under det hängde vi upp bilder på alla barnen samt duvor som de gjort.

Hade du nytta av informationen?  
(34 röster)

Innehåll

Förskolan Tanden
Historiegränd 26
907 34 Umeå

Sidan granskad av Maria Warg

2014-10-29 10.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.