Korallen

Personalen på Korallen är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi på Korallen arbetar med att stärka barnens självförtroende och självkänsla. Vi inspirerar barnen att ta egna initiativ vid matsituationen och påklädning. Barnen får även lära sig att ta ansvar över sig själva och för varandra.
Modersmålsundervisning är ett viktigt inslag i verksamheten.

På Korallen arbetar Lotta, Marie, Evangelia och Maria.

Återkommande aktiviteter under veckan är dagliga sångsamlingar, ateljégrupp, rörelsegrupp (4-åringar), 5-årsgrupp och projektarbete. Under 2013 är skogen temat för vårt projekt. Vi går till en plats i skogen vid Ålidhemsskolan där det finns ett jättestort bord och stolar gjorda i cement. Med utgångspunkt från den platsen ser vi vad barnen intresserar sig för.

Vi skapar ateljé som är inspirerande och där materialet är varierat och finns tillgängligt för barnen och där barnen kan vara delaktiga och själva kan välja aktiviteter.

Mål ur Lfpö 98/rev 2:2
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin lust samt förmåga att leka och lära"

Hade du nytta av informationen?  
(32 röster)

Innehåll

Förskolan Tanden
Historiegränd 26
907 34 Umeå

Sidan granskad av

Maria Warg

2014-10-21 10.00

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.