Välkommen till Förskolan Tanden

Förskolan Tanden ligger på Ålidhemsområdet, med närhet till Umeå Universitet. Förskolan omfattar tre avdelningar; Pärlan, Snäckan och Korallen och har plats för drygt 50 barn i åldrarna 1-5 år. Alla tre avdelningar är åldersblandade.

Vi föder upp fjärilar

Hur blir fjärilar till? I burken finns fjärilslarver som vi ska följa från larv vidare till puppa och sen till färdig fjäril. De färdiga fjärilarna kommer vi sedan att släppa ut i naturen.

Tandenloppet 2014

På fettisdagen hade vi vår årliga tradition tandenloppet. I år var det flera olika stationer som barnen fick prova på och som svlutning var det prisutdelning då alla barnen fick var sin chokladmedlj.

Umeå kulturhuvudstad 2014

Förskolan Tandens invigning av kulturhuvudstadsåret Umeå 2014

Måndagen den 3:e februari inledde vi kulturhuvudstadsåret med en eldshow. Åsa som är en pedagog på förskolan poiade med eld ute på vår förskolegård.


Projekt Natur 2013/14

Syfte att fördjupa kunskapen om pedagogisk dokumentation samt synliggöra barns lärandeprocesserUnder läsåret jobbar vi med naturen som projekt.

Vi låter barnen få möta naturen på olika sätt och ser vad som fångar deras intresse. Sedan utformar vi arbetet med det som utgångspunkt.


I fokus
Logotyp Skola för hållbar utveckling

Finns det något du vill veta som du inte hittar på vår hemsida?

Synpunkter eller förslag?

Mejla gärna till oss!

tandensforskola@umea.se

Förskolan Tanden
Historiegränd 26
907 34 Umeå

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg


2015-01-20 13.45

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.