Om oss

Täfteå skola är vackert belägen i en naturskön miljö vid Täfteån och tillhör Sävar kommundel. Täfteå skola utgör tillsammans med förskola, förskoleklass och fritids ett rektorsområde.

Skolan har 221 elever från förskoleklass till årskurs sex. Antalet anställda är 25 personer, pedagogisk personal, assistenter samt övrig personal. Eleverna bor inom skolans naturliga upptagningsområde.

Undervisningen bedrivs i åldershomogena grupper men åldersblandning förekommer vid vissa temaaktiviteter och olika former av pedagogisk fadderverksamhet. De olika verksamheterna är inte lokalmässigt integrerade men samverkan sker.

Skolans målsättning är:

  • att eleverna ska känna sig trygga.
  • att eleverna ska inhämta kunskaper och utveckla färdigheter som behövs för att delta i samhällslivet.
  • att eleverna visar respekt för medmänniskor.
  • att eleverna i takt med stigande ålder och mognad ges ökat ansvar och inflytande över sitt eget lärande.


Hade du nytta av informationen?  
(28 röster)

Innehåll

Täfteå Skola
Täftebölevägen 5
90788 Täfteå

Sidan granskad av Viktoria Israelsson

2014-11-04 18.34

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.