Föräldrarådet
I maj 2000 bildades en föräldragrupp på förskolan Stengärdan. Föräldragruppen har som uppgift att samla och vidarebefodra viktig information så att uppmärksamma övriga föräldrar när större förändringar för förskoleverksamheten är i antågande.

Dessutom ska gruppen fungera som en diskussionspartner till Stengärdan. Tanken är att ge förskolan en möjlighet att kommunicera med föräldrar och ge dem möjlighet att agera och tycka till om olika saker.

Gruppen består av två representanter plus en suppleant från varje avdelning. Till gruppen hör även vår rektor Arne Nylander, samt en eller två från personalen. Gruppen träffas en till två gånger per termin.

Hade du nytta av informationen?  
(17 röster)

Föräldrarådsprotokoll:

2012-11-29Word 2007

Innehåll

Förskolan Stengärdan
Grindvägen 27
903 46 Umeå

Sidan granskad av Emmeli Bodlund

2012-12-13 17.11

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.